XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Mega Power 6/55 Vietlott thứ 5 hàng tuần

Xổ số Power ngày 21-10-2021 thứ 5

 • 031932 364151 35

  Giá trị Jackpot 1: 85.964.212.650 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.335.804.650 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 85.964.212.650
  Jackpot 2 | 0 3.335.804.650
  Giải nhất 8 40.000.000
  Giải nhì 873 500.000
  Giải ba 17.879 50.000

Xổ số Power ngày 14-10-2021 thứ 5

 • 092124 304144 40

  Giá trị Jackpot 1: 76.705.906.800 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.844.147.700 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 76.705.906.800
  Jackpot 2 | 0 4.844.147.700
  Giải nhất 13 40.000.000
  Giải nhì 731 500.000
  Giải ba 15.520 50.000

Xổ số Power ngày 7-10-2021 thứ 5

 • 061521 244555 46

  Giá trị Jackpot 1: 69.234.635.100 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.014.006.400 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 69.234.635.100
  Jackpot 2 | 0 4.014.006.400
  Giải nhất 13 40.000.000
  Giải nhì 577 500.000
  Giải ba 13.241 50.000

Xổ số Power ngày 30-9-2021 thứ 5

 • 182326 324649 54

  Giá trị Jackpot 1: 64.225.888.500 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.457.479.000 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 64.225.888.500
  Jackpot 2 | 0 3.457.479.000
  Giải nhất 3 40.000.000
  Giải nhì 547 500.000
  Giải ba 11.347 50.000

Xổ số Power ngày 23-9-2021 thứ 5

 • 060721 252749 26

  Giá trị Jackpot 1: 58.649.592.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.756.301.950 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 58.649.592.000
  Jackpot 2 | 0 4.756.301.950
  Giải nhất 4 40.000.000
  Giải nhì 468 500.000
  Giải ba 10.111 50.000

Xổ số Power ngày 16-9-2021 thứ 5

 • 101640 434546 22

  Giá trị Jackpot 1: 53.712.030.000 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.207.683.950 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 53.712.030.000
  Jackpot 2 | 0 4.207.683.950
  Giải nhất 4 40.000.000
  Giải nhì 329 500.000
  Giải ba 7.524 50.000

Xổ số Power ngày 9-9-2021 thứ 5

 • 060810 233944 43

  Giá trị Jackpot 1: 49.639.552.050 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.755.186.400 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 49.639.552.050
  Jackpot 2 | 0 3.755.186.400
  Giải nhất 8 40.000.000
  Giải nhì 433 500.000
  Giải ba 8.097 50.000