XSMN thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hôm nay - XSMN t7

SXMN thu7 - Xổ số miền Nam thứ bảy ngày 28-11-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 28-11-2020
TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G8
08
54
78
72
G7
410
623
067
793
G6
4088
7663
6453
1925
4476
3854
4290
1913
2332
6275
1821
4018
G5
7664
6928
4031
5712
G4
22724
47709
90161
17194
47783
07302
80107
50550
22268
72550
58890
94774
68005
52175
59516
61020
22028
53062
92231
60728
22373
39190
36067
49374
12680
32697
22043
22539
G3
53137
26298
83940
63945
76970
60597
05398
11313
G2
96345
54962
78383
41648
G1
35881
99473
41645
95672
ĐB
333208
198662
031339
868268
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02, 07, 08, 08, 09 05
1 10 13, 16 12, 13, 18
2 24 23, 25, 28 20, 28, 28 21
3 37 31, 31, 32, 39 39
4 45 40, 45 45 43, 48
5 53 50, 50, 54, 54
6 61, 63, 64 62, 62, 68 62, 67 67, 68
7 73, 74, 75, 76 70, 73, 78 72, 72, 74, 75
8 81, 83, 88 83 80
9 94, 98 90 90, 97 90, 93, 97, 98
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

SXMN thứ 7 hàng tuần - XSMNthu7 ngày 21-11-2020

XSMN thứ 7 » XSMN 21-11-2020
TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G8
77
09
88
54
G7
408
691
955
228
G6
3212
4519
3217
2399
0668
4198
2164
4282
7891
9637
0472
4764
G5
3066
5833
3364
0307
G4
01263
23131
11754
91184
75371
42375
37832
19278
40209
24339
40648
46004
25379
19864
75652
44271
09074
59313
19412
53198
85103
07389
66486
05310
89282
51183
96373
77183
G3
18640
88972
31076
87862
85668
12187
12741
73195
G2
23850
61530
55341
85158
G1
57824
25994
22095
38200
ĐB
633850
696840
086210
846977
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 08 04, 09, 09 03 00, 07
1 12, 17, 19 10, 12, 13 10
2 24 28
3 31, 32 30, 33, 39 37
4 40 40, 48 41 41
5 50, 50, 54 52, 55 54, 58
6 63, 66 62, 64, 68 64, 64, 68 64
7 71, 72, 75, 77 76, 78, 79 71, 74 72, 73, 77
8 84 82, 87, 88 82, 83, 83, 86, 89
9 91, 94, 98, 99 91, 95, 98 95

KQXSMN thứ 7 - Xổ số thứ 7 miền nam ngày 14-11-2020

XSMN thứ 7 » XSMN 14-11-2020
TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G8
78
21
72
38
G7
371
116
165
865
G6
8969
7305
2340
3661
7989
7454
1855
0326
2244
7988
3950
9126
G5
8442
8386
2066
5952
G4
02864
95083
56022
51315
77483
65213
66760
29902
81807
04950
56407
31644
11499
93382
95216
82539
87426
07832
36201
61156
56353
44240
99592
21782
52560
83982
39214
95550
G3
52456
89012
43324
53558
39227
79681
67832
34347
G2
67821
55048
19558
92901
G1
80744
97812
64373
71926
ĐB
371449
987080
076157
499992
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 05 02, 07, 07 01 01
1 12, 13, 15 12, 16 16 14
2 21, 22 21, 24 26, 26, 27 26, 26
3 32, 39 32, 38
4 40, 42, 44, 49 44, 48 44 40, 47
5 56 50, 54, 58 53, 55, 56, 57, 58 50, 50, 52
6 60, 64, 69 61 65, 66 60, 65
7 71, 78 72, 73
8 83, 83 80, 82, 86, 89 81 82, 82, 88
9 99 92, 92

XSMN t7 - Xổ số kiến thiết miền nam thứ 7 ngày 07-11-2020

XSMN thứ 7 » XSMN 7-11-2020
TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G8
44
71
36
80
G7
612
282
515
203
G6
5785
8258
4997
8891
6225
4397
7238
0205
6720
4045
0486
1669
G5
2444
0812
7584
8837
G4
14069
20414
05978
31773
26959
85448
64003
33685
42349
19964
31415
95805
72298
70860
18141
21925
78753
92219
38012
11484
38173
02114
14474
08211
32864
38729
86447
26862
G3
31629
02150
22717
85076
00557
68790
49333
75598
G2
96463
41721
27165
67439
G1
20912
25708
10236
12884
ĐB
100080
157535
338767
090456
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 03 05, 08 05 03
1 12, 12, 14 12, 15, 17 12, 15, 19 11, 14
2 29 21, 25 20, 25 29
3 35 36, 36, 38 33, 37, 39
4 44, 44, 48 49 41 45, 47
5 50, 58, 59 53, 57 56
6 63, 69 60, 64 65, 67 62, 64, 69
7 73, 78 71, 76 73 74
8 80, 85 82, 85 84, 84 80, 84, 86
9 97 91, 97, 98 90 98

XSMN th7 - KQXSMNthu7 - SXMN T7 ngày 31-10-2020

XSMN thứ 7 » XSMN 31-10-2020
TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G8
80
07
04
19
G7
334
913
456
480
G6
0330
2523
0895
0717
0499
1654
5062
4542
6662
3889
2382
0369
G5
3804
8260
5842
2032
G4
36483
53482
08894
71218
77009
71110
67237
57224
86948
58504
92662
68998
05167
86726
19027
44778
13021
58458
73752
20961
40075
52228
64249
73940
02809
16841
68839
61215
G3
27873
39847
58453
04243
55093
24175
33425
71237
G2
67494
01446
07781
56633
G1
38627
77539
27335
58066
ĐB
057964
270610
355172
411083
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 04, 09 04, 07 04 09
1 10, 18 10, 13, 17 15, 19
2 23, 27 24, 26 21, 27 25, 28
3 30, 34, 37 39 35 32, 33, 37, 39
4 47 43, 46, 48 42, 42 40, 41, 49
5 53, 54 52, 56, 58
6 64 60, 62, 67 61, 62, 62 66, 69
7 73 72, 75, 75, 78
8 80, 82, 83 81 80, 82, 83, 89
9 94, 94, 95 98, 99 93

Xổ số Long An Hậu Giang Thành Phố Bình Phước ngày 24-10-2020

XSMN thứ 7 » XSMN 24-10-2020
TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G8
09
36
65
05
G7
818
274
789
872
G6
8639
1876
3621
6448
4315
2230
1220
7515
0813
4112
1755
2174
G5
1129
6424
5568
9189
G4
58546
50762
72367
57308
85847
96745
90151
46653
68707
33468
50786
20513
52926
48464
39291
39030
77829
55398
16372
32704
81119
57815
57526
77938
67845
84839
27732
15703
G3
56550
22465
73145
49262
90576
54504
85993
44524
G2
97167
04964
29303
72115
G1
57922
60157
59087
67334
ĐB
230173
602634
235998
696100
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 08, 09 07 03, 04, 04 00, 03, 05
1 18 13, 15 13, 15, 19 12, 15, 15
2 21, 22, 29 24, 26 20, 29 24, 26
3 39 30, 34, 36 30 32, 34, 38, 39
4 45, 46, 47 45, 48 45
5 50, 51 53, 57 55
6 62, 65, 67, 67 62, 64, 64, 68 65, 68
7 73, 76 74 72, 76 72, 74
8 86 87, 89 89
9 91, 98, 98 93

SXMN thứ bảy - XS Miền Nam thứ 7 ngày 17-10-2020

XSMN thứ 7 » XSMN 17-10-2020
TP Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
G8
62
12
95
66
G7
477
384
395
313
G6
5887
9262
0934
9888
1373
5174
4031
0383
9160
4314
2819
4923
G5
9081
2820
2431
0037
G4
37486
53798
45266
27235
18764
41176
01351
06560
02047
94613
96356
07074
88912
04370
25986
99609
18311
03873
86351
63458
09424
14751
15948
53751
31988
98216
87052
53719
G3
41030
43986
01672
04485
41228
80232
94723
69852
G2
04869
52949
14837
46695
G1
23153
52899
94065
63446
ĐB
541854
907062
823490
953080
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 09
1 12, 12, 13 11 13, 14, 16, 19, 19
2 20 24, 28 23, 23
3 30, 34, 35 31, 31, 32, 37 37
4 47, 49 46, 48
5 51, 53, 54 56 51, 58 51, 51, 52, 52
6 62, 62, 64, 66, 69 60, 62 60, 65 66
7 76, 77 70, 72, 73, 74, 74 73
8 81, 86, 86, 87 84, 85, 88 83, 86 80, 88
9 98 99 90, 95, 95 95

Đài nào quay xổ số miền nam thứ bảy hàng tuần?

XSMN thứ 7 là loại hình vé số truyền thống có lịch mở thưởng vào lúc 16h15p trong ngày do bốn đài phụ trách phát hành và quay thưởng là: xổ số thành phố long an bình phước hậu giang.

Tra cứu xổ số miền nam ngày thứ bảy ở đâu?

Kênh xem XSMN thứ 7 trực tiếp hôm nay hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất là chuyên trang Ngô Chè xổ số trực tiếp  của chúng tôi. Thông qua đội ngũ cộng tác viên có mặt thường trực tại trường quay, kết quả mở thưởng hàng ngày được cập nhật chính xác, kịp thời nhất nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu của người dùng.

Coi lại XSMN thứ bảy tuần rồi, tuần trước ở đâu?

Tại chuyên mục SXMN người chơi có thể xem ngay kết quả mở thưởng của 7 kỳ quay số liên tiếp từ hôm nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước và trước nữa theo dạng đầy đủ, 2 số và 3 số. Nếu muốn hệ thống hiển thị kết quả nhiều hơn, các bạn chỉ cần chọn vào Xem thêm cuối trang

Ngoài ra các bạn nên tham khảo thêm nội dung Phân tích XSMN do đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi chia sẻ đều đặn hàng ngày.

Để xem thông tin đổi thưởng chính xác nhất của KQXSMN thu 7, các bạn tham khảo tại các mục sau:

Cơ cấu giải thưởng vé xổ số miền Nam cập nhật nhất

- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.

- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.

- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.

-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng

- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng

Chú ý: Vé trúng các giải thưởng khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.