XSMN thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hôm nay - XSMN t7

Xổ số 3 miền - KQXS - Kết quả xổ số 3 miền hôm nayXổ số 3 miền - KQXS - Kết quả xổ số 3 miền hôm nay

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 12-10-2019

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
14
77
13
99
G7
461
296
865
649
G6
7245
1524
0550
0948
9632
9249
4542
0820
8823
3693
6143
3881
G5
3444
2915
9731
9127
G4
64363
00085
96246
92861
11192
67912
59800
87682
82212
52981
81047
83516
11897
45822
00110
37691
19063
18976
42243
81165
51941
99028
89597
19598
16409
15461
22971
75957
G3
37305
22581
72081
80609
14524
89988
43540
26017
G2
46272
78850
31323
15422
G1
91047
54897
77634
01824
ĐB
464318
974596
260844
618849
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00, 05 09 09
1 12, 14, 18 12, 15, 16 10, 13 17
2 24 22 20, 23, 23, 24 22, 24, 27, 28
3 32 31, 34
4 44, 45, 46, 47 47, 48, 49 41, 42, 43, 44 40, 43, 49, 49
5 50 50 57
6 61, 61, 63 63, 65, 65 61
7 72 77 76 71
8 81, 85 81, 81, 82 88 81
9 92 96, 96, 97, 97 91 93, 97, 98, 99
Trên đây là bảng kết quả sổ xố miền Nam được cập nhật trực tiếp bởi website ngoche.com và được lấy kết quả trực tiếp nhanh nhất tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh phía Nam Thứ 7 hàng ngày, hàng tuần bạn nhé.
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 5-10-2019

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
91
83
88
04
G7
598
538
423
422
G6
2268
1648
0935
9369
1289
1734
5348
9495
8123
4055
9570
1662
G5
9768
8992
9679
3504
G4
58659
47342
42692
32958
83526
35717
86841
45305
41746
13991
42052
27749
49154
44742
12694
39242
75809
74508
04652
19832
73230
37109
20820
17134
63920
58279
73248
92241
G3
98871
08001
47585
98023
88007
37794
60683
36665
G2
78002
03350
22408
33042
G1
61522
61124
40144
20281
ĐB
879834
473262
564880
234444
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 01, 02 05 07, 08, 08, 09 04, 04, 09
1 17
2 22, 26 23, 24 23, 23 20, 20, 22
3 34, 35 34, 38 30, 32 34
4 41, 42, 48 42, 46, 49 42, 44, 48 41, 42, 44, 48
5 58, 59 50, 52, 54 52 55
6 68, 68 62, 69 62, 65
7 71 79 70, 79
8 83, 85, 89 80, 88 81, 83
9 91, 92, 98 91, 92 94, 94, 95

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 28-9-2019

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
62
13
29
44
G7
455
749
599
932
G6
1601
7957
4205
8265
3600
1075
9636
7578
6435
6830
6618
9477
G5
4086
2862
7303
4270
G4
32511
01994
45294
41928
31104
30250
25367
14914
07021
65008
05143
99508
41961
79513
45149
66622
20803
05299
47671
62752
70915
06485
41886
56554
94810
55755
40125
36358
G3
27317
76961
25477
86993
80966
93999
37474
98937
G2
09195
10976
31460
02356
G1
26269
39989
25465
39710
ĐB
266549
371524
992558
023329
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 01, 04, 05 00, 08, 08 03, 03
1 11, 17 13, 13, 14 15 10, 10, 18
2 28 21, 24 22, 29 25, 29
3 35, 36 30, 32, 37
4 49 43, 49 49 44
5 50, 55, 57 52, 58 54, 55, 56, 58
6 61, 62, 67, 69 61, 62, 65 60, 65, 66
7 75, 76, 77 71, 78 70, 74, 77
8 86 89 85, 86
9 94, 94, 95 93 99, 99, 99

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 21-9-2019

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
41
50
46
42
G7
027
698
398
410
G6
0206
0640
4061
5117
2099
6722
5154
6843
3440
3263
5663
3537
G5
4621
3111
6711
4415
G4
19287
75319
50071
44430
43063
49842
03723
27127
28597
68498
80698
38722
03122
16682
98192
01948
41150
95238
80330
97745
04497
28246
22696
62333
92768
17004
24089
59620
G3
40920
58473
34089
17901
61715
14969
94641
89114
G2
22992
05488
32434
88350
G1
79525
43400
56586
48811
ĐB
391303
564248
595044
722433
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 03, 06 00, 01 04
1 19 11, 17 11, 15 10, 11, 14, 15
2 20, 21, 23, 25, 27 22, 22, 22, 27 20
3 30 30, 34, 38 33, 33, 37
4 40, 41, 42 48 40, 43, 44, 45, 46, 48 41, 42, 46
5 50 50, 54 50
6 61, 63 69 63, 63, 68
7 71, 73
8 87 82, 88, 89 86 89
9 92 97, 98, 98, 98, 99 92, 97, 98 96

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 14-9-2019

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
34
80
00
70
G7
914
507
843
622
G6
8764
7234
0570
9911
8073
8562
9352
1259
4976
1121
7631
0078
G5
9756
3449
4513
2333
G4
89361
23873
98424
30890
32774
17065
36890
16906
93759
84593
54154
00242
10796
92737
77120
71885
34457
65996
74212
21417
68797
65142
26335
26749
09142
66319
15116
67388
G3
52930
12251
91776
44074
52776
06675
93152
07775
G2
49672
50846
87214
54186
G1
30955
76277
19920
55761
ĐB
990755
688375
605640
924661
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 06, 07 00
1 14 11 12, 13, 14, 17 16, 19
2 24 20, 20 21, 22
3 30, 34, 34 37 31, 33, 35
4 42, 46, 49 40, 43 42, 42, 49
5 51, 55, 55, 56 54, 59 52, 57, 59 52
6 61, 64, 65 62 61, 61
7 70, 72, 73, 74 73, 74, 75, 76, 77 75, 76, 76 70, 75, 78
8 80 85 86, 88
9 90, 90 93, 96 96, 97

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 7-9-2019

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
55
52
55
63
G7
763
086
273
738
G6
9450
9833
2074
2478
7810
4018
0534
4205
1378
5521
1966
7644
G5
2855
8842
3381
4170
G4
44167
06457
07009
59547
55212
55565
12564
28838
12326
24637
67166
60148
09058
97434
51828
62336
52314
73566
10922
41597
07119
77145
69384
64871
00447
37052
05137
79574
G3
14875
66657
26505
43111
26533
24960
62051
09934
G2
24437
85667
44833
69949
G1
09805
91416
83467
91493
ĐB
127113
891883
434574
362839
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 05, 09 05 05
1 12, 13 10, 11, 16, 18 14, 19
2 26 22, 28 21
3 33, 37 34, 37, 38 33, 33, 34, 36 34, 37, 38, 39
4 47 42, 48 44, 45, 47, 49
5 50, 55, 55, 57, 57 52, 58 55 51, 52
6 63, 64, 65, 67 66, 67 60, 66, 67 63, 66
7 74, 75 78 73, 74, 78 70, 71, 74
8 83, 86 81 84
9 97 93

XSMN » XSMN thứ 7 » Xổ số miền Nam ngày 31-8-2019

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
92
91
80
62
G7
013
767
584
511
G6
1039
1802
0725
7839
3726
4356
5665
8769
0007
1824
3835
0208
G5
4660
0311
9237
1991
G4
49923
29025
34640
39418
20827
52176
07884
53242
36260
43181
67015
07492
73672
20775
19799
78487
91887
06965
34234
54047
82224
46260
17317
62880
54086
83758
27381
93116
G3
27197
52899
42287
74882
54241
86852
25048
00990
G2
93890
17500
98917
26894
G1
73014
46650
80882
08539
ĐB
259425
701200
112807
753378
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02 00, 00 07, 07 08
1 13, 14, 18 11, 15 17 11, 16, 17
2 23, 25, 25, 25, 27 26 24 24
3 39 39 34, 37 35, 39
4 40 42 41, 47 48
5 50, 56 52 58
6 60 60, 67 65, 65, 69 60, 62
7 76 72, 75 78
8 84 81, 82, 87 80, 82, 84, 87, 87 80, 81, 86
9 90, 92, 97, 99 91, 92 99 90, 91, 94

XSMN thứ 7 là loại hình vé số truyền thống có lịch mở thưởng vào lúc 16h15p ngày thứ Bảy tất cả các tuần trong năm do bốn đài phụ trách phát hành và quay thưởng là:

+ Xổ số thành phố Hồ Chí Minh

+ Xổ số phụ Long An

Xổ số phụ Bình Phước

+ Xổ số phụ Hậu Giang

Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần được cập nhật trực tiếp tại diễn đàn SXMN của chúng tôi nhanh và chính xác nhất. Tại đây người chơi có thể xem ngay kết quả mở thưởng của 7 kỳ quay số liên tiếp từ hôm nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước và trước nữa theo dạng đầy đủ, 2 số và 3 số.

Ngoài ra, khi truy cập trang web KQXSMN thu 7 của chúng tôi, các bạn còn được cung cấp thêm thông tin về lịch ngày giờ (gồm cả lịch âm và dương), Cầu loto đẹp nhất, cầu 2 nháy, cầu đặc biệt đẹp nhất trong ngày cùng Top cao thủ chốt số chuẩn để người chơi tham khảo những bộ số có xác suất ra về nhiều nhất.

Sau khi dò vé số sxmn thu 7 tại chuyên trang xổ số nhanh nhất và may mắn trúng giải, người chơi chỉ cần mang theo vé số cùng CMND hoặc hộ chiếu đến tại các địa điểm sau để thực hiện đổi thưởng:

Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Hồ Chí Minh

+ Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466

Fax: (84-28) 38 322832

Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Long An

Địa chỉ: 25 Quốc Lộ 62 - P. 2 - Thị Xã Tân An - Tỉnh Long An.

Điện thoại: 0723823076/Fax: 0723822888

Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Phước (XSKT BP)

Địa chỉ: 725 QL 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước

Mã số thuế: 3800100513 – ĐT: 0271.3870296 – Fax: 0271.3870296

Xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang (XSMN Hậu Giang)

Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 02923.740.344 - Fax: 02923.820.049

Nhằm có thêm căn cứ để đưa ra các bộ số may mắn chuẩn xác nhất, các bạn nên tham khảo thêm nội dung phân tích xổ số miền Nam của chúng tôi tại đây:

Phân tích KQXSMN