KQXS Max 3d - Xổ số Max 3d Vietlott chiều hôm nay

Xổ số Max 3D ngày 24-1-2022 thứ 2

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 892 357 99 1tr
Nhì 225 233 382 996 115 350N
Ba 557 576 048 220 210N
063 545 834
KK 444 289 197 852 0 100N
368 977 753 614
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Xổ số Max 3D ngày 21-1-2022 thứ 6

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 155 333 71 1tr
Nhì 345 894 498 332 120 350N
Ba 436 699 815 95 210N
085 702 197
KK 437 596 190 361 0 100N
844 986 645 581
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Xổ số Max 3D ngày 19-1-2022 thứ 4

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 065 845 77 1tr
Nhì 829 395 735 171 100 350N
Ba 664 325 334 108 210N
189 143 350
KK 334 462 197 194 0 100N
329 614 087 750
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Xổ số Max 3D ngày 17-1-2022 thứ 2

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 715 847 183 1tr
Nhì 939 346 234 192 231 350N
Ba 957 613 470 285 210N
113 654 090
KK 906 736 913 689 0 100N
097 181 255 113
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Xổ số Max 3D ngày 14-1-2022 thứ 6

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 697 921 96 1tr
Nhì 199 565 310 799 96 350N
Ba 167 027 100 125 210N
828 452 754
KK 494 701 016 741 0 100N
250 277 976 891
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Xổ số Max 3D ngày 12-1-2022 thứ 4

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 521 367 79 1tr
Nhì 290 162 349 347 606 350N
Ba 336 179 597 114 210N
220 230 887
KK 488 707 908 471 0 100N
284 495 786 488
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Xổ số Max 3D ngày 10-1-2022 thứ 2

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 440 016 235 1tr
Nhì 147 829 761 338 137 350N
Ba 661 072 217 203 210N
864 071 727
KK 279 205 720 322 0 100N
908 874 308 643
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

KQXS Max 3D mở thưởng  vào lúc 18h10p các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp miễn phí tại chuyên trang KQXS 3 miền của chúng tôi.

Xem thêm: Xổ số Vietlott hôm nay