KQXS Max 3d - Xổ số Max 3d Vietlott chiều hôm nay

Xổ số Max 3D ngày 1-7-2022 thứ 6

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 415 987 47 1tr
Nhì 250 119 434 442 159 350N
Ba 728 281 425 85 210N
360 438 523
KK 411 706 805 508 0 100N
205 420 897 158
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Xổ số Max 3D ngày 29-6-2022 thứ 4

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 401 359 68 1tr
Nhì 350 695 998 140 155 350N
Ba 013 611 175 190 210N
037 253 575
KK 691 531 423 491 0 100N
548 588 911 745
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Xổ số Max 3D ngày 27-6-2022 thứ 2

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 496 182 83 1tr
Nhì 826 820 369 952 94 350N
Ba 033 933 096 160 210N
299 294 843
KK 616 738 997 949 0 100N
395 513 777 377
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Xổ số Max 3D ngày 24-6-2022 thứ 6

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 240 974 91 1tr
Nhì 806 600 742 138 132 350N
Ba 544 328 055 137 210N
589 462 176
KK 240 240 917 308 0 100N
387 726 483 320
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Xổ số Max 3D ngày 22-6-2022 thứ 4

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 949 056 92 1tr
Nhì 374 123 654 429 76 350N
Ba 397 692 549 181 210N
760 060 032
KK 370 375 733 239 0 100N
370 402 302 160
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Xổ số Max 3D ngày 20-6-2022 thứ 2

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 045 732 113 1tr
Nhì 323 570 733 279 131 350N
Ba 201 272 945 130 210N
724 986 307
KK 380 745 734 610 0 100N
037 834 187 322
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Xổ số Max 3D ngày 17-6-2022 thứ 6

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 350 750 63 1tr
Nhì 427 057 399 908 106 350N
Ba 902 953 368 166 210N
936 386 085
KK 953 539 842 518 0 100N
630 504 775 966
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

KQXS Max 3D mở thưởng  vào lúc 18h10p các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp miễn phí tại chuyên trang KQXS 3 miền của chúng tôi.

Xem thêm: Xổ số Vietlott hôm nay