Bảng thống kê XSMB - Thống kê KQXSMB đặc biệt miền Bắc

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB tuần

10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
653 lần
473 lần
252 lần
802 lần
782 lần
Cặp sốXuất hiện
261 lần
521 lần
951 lần
821 lần
891 lần

10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
051 lần
771 lần
641 lần
501 lần
701 lần
Cặp sốXuất hiện
691 lần
931 lần
591 lần
661 lần
361 lần

Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đầu 0: 30 ngày
 • Đầu 1: 19 ngày
 • Đầu 3: 18 ngày
 • Đầu 8: 14 ngày
 • Đầu 9: 10 ngày

Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đuôi 1: 52 ngày
 • Đuôi 2: 22 ngày
 • Đuôi 8: 16 ngày
 • Đuôi 3: 10 ngày
 • Đuôi 9: 9 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

 • 99: 730 ngày
 • 84: 484 ngày
 • 44: 423 ngày
 • 73: 408 ngày
 • 67: 382 ngày
 • 72: 373 ngày
 • 34: 298 ngày
 • 14: 272 ngày
 • 37: 268 ngày
 • 58: 255 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2021 18-05-2020 44554
Năm 2020 18-05-2019 92849
Năm 2019 18-05-2018 38740
Năm 2018 18-05-2017 35236
Năm 2017 18-05-2016 28192
Năm 2016 18-05-2015 20906
Năm 2015 18-05-2014 30547
Năm 2014 18-05-2013 28736
Năm 2013 18-05-2012 64770
Năm 2012 18-05-2011 29621
Năm 2011 18-05-2010 90598
Năm 2010 18-05-2009 25312
Năm 2009 18-05-2008 59522
Năm 2008 18-05-2007 79394
Năm 2007 18-05-2006 51235
Năm 2006 18-05-2005 36139
Năm 2005 18-05-2004 87005
Năm 2004 18-05-2003 89958
Năm 2003 18-05-2002 82127

Thống kê giải đặc biệt tháng năm

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
05365
01-05-2021
1
76578
02-05-2021
5
51925
03-05-2021
7
09580
04-05-2021
8
83866
05-05-2021
2
80359
06-05-2021
4
70447
07-05-2021
1
26493
08-05-2021
2
76369
09-05-2021
5
54247
10-05-2021
1
57470
11-05-2021
7
49650
12-05-2021
5
68664
13-05-2021
0
81047
14-05-2021
1
59925
15-05-2021
7
32965
16-05-2021
1
67626
17-05-2021
8