Bảng thống kê XSMB - Thống kê KQXSMB đặc biệt miền Bắc

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB tuần

10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
823 lần
803 lần
482 lần
572 lần
181 lần
Cặp sốXuất hiện
531 lần
411 lần
161 lần
591 lần
961 lần

10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
351 lần
201 lần
111 lần
861 lần
421 lần
Cặp sốXuất hiện
041 lần
901 lần
701 lần
301 lần
891 lần

Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đầu 0: 15 ngày
 • Đầu 1: 13 ngày
 • Đầu 2: 11 ngày
 • Đầu 3: 9 ngày
 • Đầu 4: 8 ngày

Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất

 • Đuôi 0: 21 ngày
 • Đuôi 1: 13 ngày
 • Đuôi 2: 12 ngày
 • Đuôi 3: 8 ngày
 • Đuôi 4: 7 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

 • 99: 500 ngày
 • 56: 395 ngày
 • 33: 264 ngày
 • 94: 260 ngày
 • 84: 254 ngày
 • 26: 250 ngày
 • 81: 249 ngày
 • 77: 247 ngày
 • 43: 240 ngày
 • 71: 226 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2020 26-09-2019 83657
Năm 2019 26-09-2018 49222
Năm 2018 26-09-2017 35043
Năm 2017 26-09-2016 75466
Năm 2016 26-09-2015 92987
Năm 2015 26-09-2014 08111
Năm 2014 26-09-2013 78741
Năm 2013 26-09-2012 83176
Năm 2012 26-09-2011 76474
Năm 2011 26-09-2010 41119
Năm 2010 26-09-2009 20801
Năm 2009 26-09-2008 50798
Năm 2008 26-09-2007 08300
Năm 2007 26-09-2006 81476
Năm 2006 26-09-2005 89241
Năm 2005 26-09-2004 06884
Năm 2004 26-09-2003 40723
Năm 2003 26-09-2002 21106

Thống kê giải đặc biệt tháng năm

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
62557
01-09-2020
2
45148
02-09-2020
2
80180
03-09-2020
8
15580
04-09-2020
8
52085
05-09-2020
3
01993
06-09-2020
2
13853
07-09-2020
8
22022
08-09-2020
4
88000
09-09-2020
0
81320
10-09-2020
2
16129
11-09-2020
1
51880
12-09-2020
8
28463
13-09-2020
9
32489
14-09-2020
7
23030
15-09-2020
3
89582
16-09-2020
0
04170
17-09-2020
7
20290
18-09-2020
9
54004
19-09-2020
4
05042
20-09-2020
6
68757
21-09-2020
2
87486
22-09-2020
4
97711
23-09-2020
2
87082
24-09-2020
0
98018
25-09-2020
9