Thống kê đầu đuôi (đít) giải đặc biệt xổ số miền bắc (XSMB)

Chọn số ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-01-2022
53
24-01-2022
32
23-01-2022
83
22-01-2022
54
21-01-2022
45
20-01-2022
85
19-01-2022
30
18-01-2022
84
17-01-2022
41
16-01-2022
31
Tổng 0
0
0
3
2
2
0
0
3
0

Thống kê đầu giải đặc biệt XSMB

 • Đầu 0: 0 lần về
 • Đầu 1: 0 lần về
 • Đầu 2: 0 lần về
 • Đầu 3: 3 lần về
 • Đầu 4: 2 lần về
 • Đầu 5: 2 lần về
 • Đầu 6: 0 lần về
 • Đầu 7: 0 lần về
 • Đầu 8: 3 lần về
 • Đầu 9: 0 lần về

Thống kê đuôi giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
25-01-2022
53
24-01-2022
32
23-01-2022
83
22-01-2022
54
21-01-2022
45
20-01-2022
85
19-01-2022
30
18-01-2022
84
17-01-2022
41
16-01-2022
31
Tổng 1
2
1
2
2
2
0
0
0
0

Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt XSMB

 • Đầu 0: 1 lần về
 • Đầu 1: 2 lần về
 • Đầu 2: 1 lần về
 • Đầu 3: 2 lần về
 • Đầu 4: 2 lần về
 • Đầu 5: 2 lần về
 • Đầu 6: 0 lần về
 • Đầu 7: 0 lần về
 • Đầu 8: 0 lần về
 • Đầu 9: 0 lần về

Thống kê tổng giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
25-01-2022
53
24-01-2022
32
23-01-2022
83
22-01-2022
54
21-01-2022
45
20-01-2022
85
19-01-2022
30
18-01-2022
84
17-01-2022
41
16-01-2022
31
Tổng 0
1
1
2
1
2
0
0
1
2

Thống kê tổng giải đặc biệt XSMB

 • Tổng 0: 0 lần về
 • Tổng 1: 1 lần về
 • Tổng 2: 1 lần về
 • Tổng 3: 2 lần về
 • Tổng 4: 1 lần về
 • Tổng 5: 2 lần về
 • Tổng 6: 0 lần về
 • Tổng 7: 0 lần về
 • Tổng 8: 1 lần về
 • Tổng 9: 2 lần về