Thống kê đầu đuôi (đít) giải đặc biệt xổ số miền bắc (XSMB)

Chọn số ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
03-07-2022
90
02-07-2022
54
01-07-2022
97
30-06-2022
39
29-06-2022
92
28-06-2022
49
27-06-2022
71
26-06-2022
70
25-06-2022
68
24-06-2022
77
Tổng 0
0
0
1
1
1
1
3
0
3

Thống kê đầu giải đặc biệt XSMB

 • Đầu 0: 0 lần về
 • Đầu 1: 0 lần về
 • Đầu 2: 0 lần về
 • Đầu 3: 1 lần về
 • Đầu 4: 1 lần về
 • Đầu 5: 1 lần về
 • Đầu 6: 1 lần về
 • Đầu 7: 3 lần về
 • Đầu 8: 0 lần về
 • Đầu 9: 3 lần về

Thống kê đuôi giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
03-07-2022
90
02-07-2022
54
01-07-2022
97
30-06-2022
39
29-06-2022
92
28-06-2022
49
27-06-2022
71
26-06-2022
70
25-06-2022
68
24-06-2022
77
Tổng 2
1
1
0
1
0
0
2
1
2

Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt XSMB

 • Đầu 0: 2 lần về
 • Đầu 1: 1 lần về
 • Đầu 2: 1 lần về
 • Đầu 3: 0 lần về
 • Đầu 4: 1 lần về
 • Đầu 5: 0 lần về
 • Đầu 6: 0 lần về
 • Đầu 7: 2 lần về
 • Đầu 8: 1 lần về
 • Đầu 9: 2 lần về

Thống kê tổng giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
03-07-2022
90
02-07-2022
54
01-07-2022
97
30-06-2022
39
29-06-2022
92
28-06-2022
49
27-06-2022
71
26-06-2022
70
25-06-2022
68
24-06-2022
77
Tổng 0
1
1
1
2
0
1
1
1
2

Thống kê tổng giải đặc biệt XSMB

 • Tổng 0: 0 lần về
 • Tổng 1: 1 lần về
 • Tổng 2: 1 lần về
 • Tổng 3: 1 lần về
 • Tổng 4: 2 lần về
 • Tổng 5: 0 lần về
 • Tổng 6: 1 lần về
 • Tổng 7: 1 lần về
 • Tổng 8: 1 lần về
 • Tổng 9: 2 lần về