XS Power thứ 5 - Kết quả xổ số Mega Power 6/55 Vietlott thứ 5 hàng tuần

Xổ số Power ngày 13-4-2023 thứ 5

 • 22 26 28 37 39 48 15

  Giải Jackpot 1: 46.173.445.950đ

  Giải Jackpot 2: 5.423.864.950đ

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 46.173.445.950
  Jackpot 2 | 1 5.423.864.950
  Giải nhất 7 40.000.000
  Giải nhì 609 500.000
  Giải ba 12.101 50.000

Xổ số Power ngày 16-3-2023 thứ 5

 • 06 23 34 48 50 55 02

  Giải Jackpot 1: 62.243.461.200đ

  Giải Jackpot 2: 4.823.636.850đ

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 62.243.461.200
  Jackpot 2 | 1 4.823.636.850
  Giải nhất 8 40.000.000
  Giải nhì 616 500.000
  Giải ba 14.140 50.000

Xổ số Power ngày 9-3-2023 thứ 5

 • 12 22 28 34 53 54 40

  Giải Jackpot 1: 54.468.180.300đ

  Giải Jackpot 2: 3.959.716.750đ

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 54.468.180.300
  Jackpot 2 | 0 3.959.716.750
  Giải nhất 10 40.000.000
  Giải nhì 593 500.000
  Giải ba 14.227 50.000

Xổ số Power ngày 2-3-2023 thứ 5

 • 01 03 23 24 43 48 31

  Giải Jackpot 1: 47.768.959.650đ

  Giải Jackpot 2: 3.215.358.900đ

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 47.768.959.650
  Jackpot 2 | 0 3.215.358.900
  Giải nhất 9 40.000.000
  Giải nhì 590 500.000
  Giải ba 13.363 50.000

Xổ số Power ngày 23-2-2023 thứ 5

 • 12 16 29 31 39 48 40

  Giải Jackpot 1: 41.760.073.200đ

  Giải Jackpot 2: 3.691.716.400đ

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 41.760.073.200
  Jackpot 2 | 0 3.691.716.400
  Giải nhất 15 40.000.000
  Giải nhì 528 500.000
  Giải ba 11.269 50.000

Xổ số Power ngày 16-2-2023 thứ 5

 • 01 05 07 08 20 22 33

  Giải Jackpot 1: 36.591.358.350đ

  Giải Jackpot 2: 3.117.414.750đ

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 36.591.358.350
  Jackpot 2 | 0 3.117.414.750
  Giải nhất 19 40.000.000
  Giải nhì 942 500.000
  Giải ba 15.197 50.000

Xổ số Power ngày 9-2-2023 thứ 5

 • 01 10 29 30 49 50 09

  Giải Jackpot 1: 31.790.453.700đ

  Giải Jackpot 2: 3.198.939.300đ

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 31.790.453.700
  Jackpot 2 | 0 3.198.939.300
  Giải nhất 2 40.000.000
  Giải nhì 439 500.000
  Giải ba 9.081 50.000