XS Power thứ 3 - Kết quả xổ số Mega Power 6/55 Vietlott thứ 3 hàng tuần

XS Power 6/55 thứ ba ngày 20-07-2021

XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 3
 • 020811 131726 53

  Giá trị Jackpot 1: 38.324.690.400 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.505.073.550 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 38.324.690.400
  Jackpot 2 | 0 3.505.073.550
  Giải nhất 11 40.000.000
  Giải nhì 594 500.000
  Giải ba 10.605 50.000

Kết quả Power thứ ba ngày 13-07-2021

XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 3
 • 051118 273443 42

  Giá trị Jackpot 1: 34.794.244.200 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.112.801.750 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 34.794.244.200
  Jackpot 2 | 0 3.112.801.750
  Giải nhất 17 40.000.000
  Giải nhì 593 500.000
  Giải ba 11.362 50.000

Xổ số Vietlott Power thứ 3 ngày 06-07-2021

XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 3
 • 172022 243054 51

  Giá trị Jackpot 1: 31.599.710.400 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.087.415.700 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 31.599.710.400
  Jackpot 2 | 0 4.087.415.700
  Giải nhất 6 40.000.000
  Giải nhì 483 500.000
  Giải ba 9.121 50.000

KQXS Power 655 thứ 3 ngày 29-06-2021

XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 3
 • 051424 364455 48

  Giá trị Jackpot 1: 49.383.994.350 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.444.428.550 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 49.383.994.350
  Jackpot 2 | 0 3.444.428.550
  Giải nhất 15 40.000.000
  Giải nhì 910 500.000
  Giải ba 15.130 50.000

Xổ số Power 655 thứ ba ngày 22-06-2021

XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 3
 • 030932 334143 40

  Giá trị Jackpot 1: 43.626.698.850 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.384.102.150 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 43.626.698.850
  Jackpot 2 | 0 3.384.102.150
  Giải nhất 10 40.000.000
  Giải nhì 608 500.000
  Giải ba 14.199 50.000

KQXS Power 6/55 thứ 3 ngày 15-06-2021

XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 3
 • 111821 223055 35

  Giá trị Jackpot 1: 38.329.212.900 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.200.226.050 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 38.329.212.900
  Jackpot 2 | 0 3.200.226.050
  Giải nhất 12 40.000.000
  Giải nhì 532 500.000
  Giải ba 12.263 50.000

Xổ số Power 6/55 thứ 3 ngày 08-06-2021

XS Power 6/55 » KQXS Power thứ 3
 • 162833 414254 12

  Giá trị Jackpot 1: 33.193.526.250 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.195.783.850 đồng

  Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 33.193.526.250
  Jackpot 2 | 1 3.195.783.850
  Giải nhất 6 40.000.000
  Giải nhì 459 500.000
  Giải ba 9.400 50.000