Đề về 32, thống kê những con lô sẽ ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 32

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
91 - 4 lần 39 - 3 lần 86 - 3 lần 36 - 3 lần 71 - 2 lần
32 - 2 lần 30 - 2 lần 10 - 2 lần 22 - 2 lần 52 - 2 lần
45 - 2 lần 60 - 2 lần 73 - 2 lần 42 - 2 lần 29 - 2 lần
68 - 2 lần 67 - 2 lần 44 - 2 lần 06 - 1 lần 08 - 1 lần
51 - 1 lần 61 - 1 lần 97 - 1 lần 64 - 1 lần 50 - 1 lần
69 - 1 lần 72 - 1 lần 75 - 1 lần 82 - 1 lần 56 - 1 lần
02 - 1 lần 15 - 1 lần 19 - 1 lần 94 - 1 lần 66 - 1 lần
88 - 1 lần 34 - 1 lần 23 - 1 lần 47 - 1 lần 55 - 1 lần
03 - 1 lần 49 - 1 lần 80 - 1 lần 58 - 1 lần 35 - 1 lần
95 - 1 lần 48 - 1 lần 38 - 1 lần 99 - 1 lần 85 - 1 lần
90 - 1 lần 40 - 1 lần 65 - 1 lần 57 - 1 lần 76 - 1 lần
11 - 1 lần 43 - 1 lần 25 - 1 lần 81 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 32

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0 về 4 lần Đuôi 0 về 10 lần Tổng 0 về 10 lần
Đầu 1 về 5 lần Đuôi 1 về 10 lần Tổng 1 về 8 lần
Đầu 2 về 6 lần Đuôi 2 về 11 lần Tổng 2 về 9 lần
Đầu 3 về 13 lần Đuôi 3 về 5 lần Tổng 3 về 10 lần
Đầu 4 về 11 lần Đuôi 4 về 5 lần Tổng 4 về 9 lần
Đầu 5 về 8 lần Đuôi 5 về 10 lần Tổng 5 về 5 lần
Đầu 6 về 11 lần Đuôi 6 về 10 lần Tổng 6 về 9 lần
Đầu 7 về 7 lần Đuôi 7 về 5 lần Tổng 7 về 6 lần
Đầu 8 về 8 lần Đuôi 8 về 7 lần Tổng 8 về 8 lần
Đầu 9 về 9 lần Đuôi 9 về 9 lần Tổng 9 về 8 lần

Những ngày đề về 32, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì?

Ngày vềĐề về 32Đề hôm sauLô hôm sauHôm sau
3-1-2021
431 32
429 88
09-09-12-14-14-14-16-21-26-27-34-39-43-46-51-63-71-71-75-79-80-80-88-88-95-95-97 4-1-2021
6-6-2020
189 32
880 39
03-08-18-19-19-21-21-27-28-28-32-38-39-42-45-48-50-54-55-61-64-66-74-76-83-91-94 7-6-2020
2-5-2020
826 32
082 47
07-08-09-14-15-16-18-28-39-42-47-54-55-57-57-63-68-71-73-74-80-84-85-86-88-89-90 3-5-2020
13-2-2020
542 32
518 55
02-04-05-05-12-21-25-33-34-41-44-55-62-63-68-69-69-70-74-83-83-88-88-89-90-92-99 14-2-2020
28-11-2019
232 32
408 03
01-03-03-05-13-22-25-31-34-35-37-38-38-42-45-47-48-48-52-65-65-66-78-78-81-87-96 29-11-2019
4-8-2019
631 32
600 91
07-12-25-33-35-36-44-44-45-46-49-51-57-68-72-76-81-87-89-89-91-91-91-92-93-94-95 5-8-2019
20-6-2019
251 32
698 86
00-04-07-09-11-18-26-28-28-33-34-37-40-40-46-47-48-54-57-58-58-82-86-90-91-91-93 21-6-2019
17-5-2019
105 32
928 49
05-09-16-19-21-34-36-40-49-49-51-52-54-57-58-59-61-66-67-69-73-73-77-82-84-91-99 18-5-2019
24-2-2019
552 32
371 68
01-04-05-08-10-13-14-19-22-23-29-36-38-45-50-50-53-56-57-65-67-68-79-81-86-91-99 25-2-2019
15-2-2019
651 32
574 80
00-08-12-16-17-19-25-26-27-29-30-47-49-49-50-51-52-52-55-58-68-73-75-76-77-80-80 16-2-2019
3-11-2018
148 32
158 44
02-02-05-12-12-14-21-25-32-35-36-37-40-44-50-50-57-61-70-74-83-86-87-87-92-92-94 4-11-2018
21-10-2018
151 32
812 58
05-09-10-12-12-15-16-17-21-21-24-24-25-32-48-58-59-62-66-75-79-82-85-87-92-93-96 22-10-2018
8-10-2018
068 32
991 35
01-06-06-11-13-16-23-28-30-31-33-35-35-42-45-48-56-62-73-76-76-83-86-94-95-99-99 9-10-2018
20-10-2017
657 32
750 95
02-17-18-18-24-27-27-28-38-39-43-45-47-49-57-60-63-63-75-75-76-77-80-82-87-88-95 21-10-2017
24-3-2017
807 32
178 67
01-16-20-24-26-26-27-33-34-35-40-40-52-59-61-64-66-67-70-76-88-89-89-92-94-96-99 25-3-2017
20-2-2017
485 32
795 48
01-13-15-16-21-23-24-37-39-40-42-44-45-48-48-54-55-57-65-66-78-80-81-82-85-87-99 21-2-2017
19-2-2017
133 32
485 32
06-12-14-18-21-22-23-25-29-31-32-38-40-42-43-44-46-48-53-61-63-66-68-70-80-81-82 20-2-2017
16-1-2017
663 32
812 23
03-07-08-11-15-18-18-23-30-30-30-38-41-45-46-49-50-60-70-74-74-79-83-92-93-95-99 17-1-2017
9-11-2016
226 32
619 73
00-01-04-06-19-23-24-26-30-33-33-34-41-43-46-50-56-57-62-65-71-73-82-83-87-88-89 10-11-2016
14-9-2016
963 32
115 38
02-06-09-09-10-13-16-20-24-24-26-38-41-48-48-49-52-67-70-70-80-82-83-86-92-93-94 15-9-2016
1-4-2016
923 32
793 73
00-01-19-19-19-20-21-22-24-24-28-40-44-52-54-58-67-69-71-73-78-90-91-92-94-95-96 2-4-2016
15-2-2016
356 32
561 85
05-09-09-12-23-27-30-34-38-39-49-52-65-68-70-73-77-80-80-82-84-85-86-88-88-91-94 16-2-2016
30-9-2015
774 32
712 90
01-04-06-07-07-11-19-19-27-27-34-35-37-44-46-47-49-59-64-71-78-79-84-87-90-95-99 1-10-2015
2-6-2015
171 32
407 40
01-01-12-21-28-29-30-32-33-37-38-40-40-43-45-55-58-58-61-65-70-78-82-85-85-87-88 3-6-2015
21-11-2014
835 32
217 36
02-04-05-07-10-15-15-22-22-27-36-37-38-42-42-45-45-51-53-63-68-78-85-87-89-92-94 22-11-2014
4-10-2014
416 32
141 65
00-01-04-11-13-14-21-23-29-31-32-44-45-48-53-55-59-59-60-62-65-73-75-92-95-99-99 5-10-2014
12-9-2014
238 32
570 52
02-04-07-11-14-18-24-35-36-42-43-44-47-52-52-58-59-66-69-75-80-80-81-82-84-86-94 13-9-2014
1-1-2014
499 32
267 57
03-07-08-09-09-11-14-17-22-26-30-38-40-41-52-55-57-58-59-64-69-71-80-83-84-92-97 2-1-2014
24-12-2013
881 32
943 22
04-12-13-15-17-17-20-21-22-26-28-28-31-38-53-57-57-64-71-74-75-76-80-81-86-92-96 25-12-2013
1-12-2013
189 32
711 76
19-19-23-23-24-26-29-31-32-34-40-41-48-50-57-61-64-66-68-72-73-75-76-84-85-89-98 2-12-2013
14-8-2013
401 32
257 71
00-08-11-18-33-43-48-49-52-53-54-55-56-65-65-68-70-71-72-75-76-85-87-88-89-93-98 15-8-2013
5-6-2013
860 32
876 36
07-16-18-20-27-31-33-34-36-40-43-46-49-50-50-51-54-54-54-62-73-80-85-88-88-89-93 6-6-2013
8-4-2013
494 32
894 11
03-04-07-11-12-13-15-24-26-35-40-40-43-44-48-49-51-54-55-59-60-62-67-80-83-84-93 9-4-2013
29-1-2013
635 32
422 43
01-03-04-20-20-24-27-30-38-43-49-51-54-58-62-67-68-68-68-68-71-73-76-83-84-91-97 30-1-2013
8-1-2013
909 32
486 25
00-02-05-16-23-25-25-28-30-30-35-38-42-44-50-53-54-59-59-60-63-75-82-90-90-93-99 9-1-2013
9-9-2012
719 32
524 99
03-05-07-13-14-16-19-20-21-26-42-48-49-50-55-56-57-57-58-59-63-64-86-91-93-95-99 10-9-2012
8-9-2012
656 32
719 32
02-03-05-06-14-15-16-17-22-25-27-28-32-36-37-45-58-63-64-64-67-71-72-73-79-91-98 9-9-2012
11-8-2012
073 32
247 29
01-06-06-14-19-21-21-23-24-25-25-25-29-29-35-36-39-47-48-55-55-58-65-77-79-89-94 12-8-2012
27-11-2011
748 32
113 34
07-09-09-17-17-27-32-34-38-45-51-52-55-56-58-64-72-75-79-85-87-88-91-92-93-93-94 28-11-2011
1-11-2011
122 32
378 42
00-03-06-09-20-23-25-27-34-42-46-55-68-71-73-76-79-81-82-83-90-90-93-97-98-98-99 2-11-2011
6-5-2011
648 32
080 30
01-02-08-09-10-13-22-24-26-30-30-33-37-38-41-57-60-65-66-69-69-78-79-84-86-89-95 7-5-2011
20-8-2010
963 32
195 10
02-02-09-10-11-12-18-19-24-24-26-36-37-45-53-56-58-68-72-75-80-83-86-92-94-96-98 21-8-2010
8-8-2010
105 32
084 51
03-05-07-17-18-18-21-22-32-32-33-35-47-51-51-52-55-59-66-68-75-81-83-84-88-88-93 9-8-2010
30-7-2010
707 32
212 61
03-13-15-24-30-33-34-35-42-43-46-52-52-58-59-61-61-63-72-75-76-78-82-84-87-90-95 31-7-2010
6-3-2010
416 32
167 64
06-15-15-17-23-24-27-31-31-33-33-35-37-46-49-51-55-59-64-66-68-71-72-75-78-93-96 7-3-2010
27-2-2010
256 32
116 36
00-07-12-20-31-36-38-42-51-52-60-63-64-68-72-75-83-85-87-87-87-88-88-91-93-94-99 28-2-2010
10-2-2010
567 32
151 72
06-08-11-11-13-13-16-17-20-25-26-28-31-42-42-42-42-42-46-48-69-72-76-95-95-96-97 11-2-2010
2-1-2010
227 32
445 91
01-06-12-16-17-19-20-22-22-22-36-37-47-49-57-57-57-57-58-65-69-70-77-89-90-91-97 3-1-2010
3-8-2009
873 32
612 44
00-01-04-17-18-24-32-40-42-44-44-46-47-48-49-53-59-62-63-66-68-69-81-82-85-87-98 4-8-2009
25-7-2009
067 32
765 45
03-08-10-20-23-26-28-30-32-45-45-46-46-53-54-56-57-61-70-71-74-77-90-90-90-94-96 26-7-2009
19-3-2009
347 32
965 67
06-10-11-12-21-23-24-32-34-53-55-58-60-62-63-63-64-67-67-80-81-82-85-88-90-94-96 20-3-2009
10-1-2009
427 32
610 82
01-01-06-06-09-09-15-18-22-23-27-29-39-39-44-48-49-53-57-62-63-76-80-82-84-97-98 11-1-2009
12-12-2008
905 32
661 30
01-05-05-07-07-10-20-20-21-26-30-38-43-43-48-53-62-71-74-77-77-78-78-89-89-94-97 13-12-2008
27-9-2008
640 32
955 10
02-10-13-19-31-37-37-40-41-45-50-56-58-59-61-65-68-68-69-71-72-76-78-78-83-87-98 28-9-2008
15-9-2008
584 32
731 22
18-21-22-22-24-25-30-32-47-47-49-50-51-52-54-56-63-64-66-68-73-77-77-79-95-97-98 16-9-2008
13-5-2008
907 32
303 29
01-10-15-16-17-27-28-29-29-33-42-44-49-49-51-58-64-65-66-70-75-79-86-93-94-98-99 14-5-2008
26-3-2008
016 32
796 60
00-02-02-05-11-12-22-29-31-33-36-37-39-42-46-46-50-60-73-73-74-80-85-90-90-91-99 27-3-2008
16-12-2007
364 32
455 60
01-05-05-07-23-23-34-44-44-51-51-54-54-60-62-63-63-64-71-72-72-74-75-78-83-86-87 17-12-2007
1-3-2007
172 32
461 02
01-02-06-06-13-15-20-22-22-25-29-35-41-44-51-57-60-63-63-69-69-79-90-91-91-93-94 2-3-2007
14-9-2006
915 32
953 39
00-01-13-22-27-32-38-38-39-39-40-46-47-48-49-51-54-54-55-55-58-61-63-68-81-94-97 15-9-2006
11-7-2006
553 32
756 86
00-06-08-17-23-31-33-33-34-34-34-43-45-46-51-52-58-59-62-68-70-72-85-86-96-97-98 12-7-2006
15-6-2006
839 32
755 52
00-05-05-14-19-19-20-30-35-39-48-51-52-52-62-66-69-71-73-79-80-83-86-88-88-98-99 16-6-2006
17-4-2006
921 32
990 15
12-13-15-19-20-20-25-27-28-30-31-33-34-37-41-48-55-57-62-70-71-74-93-94-94-95-98 18-4-2006
17-2-2006
189 32
727 66
00-01-02-07-10-12-13-15-18-21-22-26-32-34-36-40-40-47-48-55-57-60-66-74-82-96-96 18-2-2006
28-12-2005
646 32
993 68
06-08-09-24-26-29-43-44-46-47-55-65-65-68-69-75-76-78-78-79-86-87-89-93-94-96-99 29-12-2005
19-10-2005
863 32
042 69
02-14-17-17-24-29-43-49-51-52-55-59-61-62-65-66-67-69-70-72-76-77-81-85-86-87-99 20-10-2005
19-6-2005
671 32
441 94
01-05-10-14-17-23-24-25-29-45-56-56-66-71-71-71-73-78-80-81-82-87-93-94-98-98-99 20-6-2005
9-6-2005
893 32
396 71
04-06-11-12-12-16-18-26-26-28-28-29-29-34-35-35-46-47-50-71-71-72-77-81-84-87-89 10-6-2005
1-5-2005
000 32
671 19
00-12-14-19-22-23-24-25-29-30-33-36-39-40-43-55-57-58-60-60-63-82-83-84-89-90-99 2-5-2005
30-3-2005
816 32
823 56
00-01-05-10-10-12-13-13-16-17-18-26-29-32-43-46-48-49-51-56-62-62-68-73-80-80-91 31-3-2005
30-1-2005
878 32
706 91
10-12-13-21-25-33-52-58-65-69-73-73-74-76-76-78-78-78-78-80-82-84-91-93-93-95-99 31-1-2005
18-12-2004
435 32
446 75
02-05-12-14-17-24-26-31-37-41-42-44-45-45-51-65-65-65-68-70-71-75-80-81-94-96 19-12-2004
9-12-2004
283 32
022 50
03-10-11-13-14-20-21-26-27-32-37-43-47-49-50-54-59-60-67-68-77-78-91-91-91-91 10-12-2004
22-4-2004
558 32
080 97
02-03-05-07-12-28-31-32-35-41-47-54-57-58-69-70-75-76-80-84-92-92-95-97-98-98 23-4-2004
25-2-2004
517 32
019 91
00-02-06-06-13-16-20-26-41-47-48-65-65-69-69-73-79-82-87-88-91-91-92-97-98-98 26-2-2004
7-6-2003
840 32
722 86
00-04-11-31-31-32-40-46-47-51-51-52-57-64-67-70-71-82-85-86-89-93-98-99 8-6-2003
30-5-2003
651 32
15 08
06-08-11-14-19-21-21-24-29-30-32-38-40-40-56-57-61-62-63-68-82-82-86-87 31-5-2003
20-5-2003
018 32
475 42
03-04-08-10-38-40-42-42-46-48-49-51-60-63-63-66-69-70-78-82-86-89-95-99 21-5-2003
11-2-2003
142 32
219 06
00-03-04-06-09-26-27-29-30-42-42-43-52-52-58-63-71-79-79-80-82-85-87-95 12-2-2003
6-2-2003
453 32
492 81
18-22-27-28-29-30-39-45-46-46-51-54-54-61-62-70-70-73-74-77-78-81-84-99 7-2-2003
26-11-2002
211 32
766 39
21-21-23-24-27-27-29-37-39-43-44-47-48-55-56-59-64-68-68-69-75-87-89-92 27-11-2002
8-11-2002
146 32
406 45
13-18-18-19-23-24-33-34-40-42-45-45-50-50-55-58-67-69-70-70-71-87-91-99 9-11-2002
Xem thống kê những ngày đề về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -