XSMT 21/6/2022 - KQXSMT 21/6 - Xổ Số Miền Trung ngày 21/6/2022

Mời bạn chuyển sang trang web mới tại: https://ngoche.me/xsmt-21-6-2022.html

XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung ngày 21-6-2022

Đắc LắcQuảng Nam
G8
81
66
G7
548
780
G6
2639
3023
8139
3513
5559
7746
G5
8698
1756
G4
87647
27999
12199
52258
01869
57255
45205
40747
86933
47917
52887
71263
82799
90746
G3
67527
72397
37075
32838
G2
87585
97063
G1
45308
73572
ĐB
022690
473744
ĐầuĐắc LắcQuảng Nam
0 05, 08
1 13, 17
2 23, 27
3 39, 39 33, 38
4 47, 48 44, 46, 46, 47
5 55, 58 56, 59
6 69 63, 63, 66
7 72, 75
8 81, 85 80, 87
9 90, 97, 98, 99, 99 99
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: