XSMT 13/5/2022 - KQXSMT 13/5 - Xổ Số Miền Trung ngày 13/5/2022

XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung ngày 13-5-2022

Gia LaiNinh Thuận
G8
54
41
G7
050
200
G6
1693
0784
1455
7383
6263
3965
G5
0709
9412
G4
84577
99088
95604
33628
64985
19000
95856
29823
73471
13895
54443
47643
56625
36059
G3
49170
39894
82897
86078
G2
61158
59429
G1
73421
11265
ĐB
271517
256350
ĐầuGia LaiNinh Thuận
0 00, 04, 09 00
1 17 12
2 21, 28 23, 25, 29
3
4 41, 43, 43
5 50, 54, 55, 56, 58 50, 59
6 63, 65, 65
7 70, 77 71, 78
8 84, 85, 88 83
9 93, 94 95, 97
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: