XSMB 100 ngày - KQXSMB 100 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc trong 100 ngày liên tiếp

Xổ số 3 miền - KQXS - Kết quả xổ số 3 miền hôm nayXổ số 3 miền - KQXS - Kết quả xổ số 3 miền hôm nay

Bảng thống kê KQXSMB 100 ngày qua - Xổ số miền Bắc 100 ngày liên tiếp

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 20-08-2019

Ký tự trúng giải: 3SA - 10SA - 11SA
ĐB41265
G173061
G287238 32032
G3 91778 61653 23445
95454 44159 39497
G41953 9300 8184 3050
G5 1575 5068 7419
5479 6961 5421
G6772 784 753
G7 51 08 19 84
ĐầuĐuôi
000, 08
119, 19
221
332, 38
445
550, 51, 53, 53, 53, 54, 59
661, 61, 65, 68
772, 75, 78, 79
884, 84, 84
997

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 19-08-2019

Ký tự trúng giải: 7RQ - 1RQ - 12RQ
ĐB91082
G191467
G281562 69297
G3 97138 00117 22541
31704 37630 90168
G40106 2442 9484 9191
G5 7194 0797 1899
9993 9258 7307
G6457 472 035
G7 70 52 35 66
ĐầuĐuôi
004, 06, 07
117
2
330, 35, 35, 38
441, 42
552, 57, 58
662, 66, 67, 68
770, 72
882, 84
991, 93, 94, 97, 97, 99

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 18-08-2019

Ký tự trúng giải: 2RP - 9RP - 8RP
ĐB07111
G164084
G281079 44180
G3 25723 48672 06901
57163 92297 43696
G48103 9765 3309 2746
G5 4865 4670 2965
1578 5422 6545
G6207 420 711
G7 47 09 18 53
ĐầuĐuôi
001, 03, 07, 09, 09
111, 11, 18
220, 22, 23
3
445, 46, 47
553
663, 65, 65, 65
770, 72, 78, 79
880, 84
996, 97

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 17-08-2019

Ký tự trúng giải: 10RN - 14RN - 9RN
ĐB84598
G121843
G281281 23128
G3 26985 53701 31052
44345 45120 33168
G47944 2599 6190 8833
G5 1420 4398 6030
2760 8905 2793
G6458 577 140
G7 82 27 67 53
ĐầuĐuôi
001, 05
1
220, 20, 27, 28
330, 33
440, 43, 44, 45
552, 53, 58
660, 67, 68
777
881, 82, 85
990, 93, 98, 98, 99

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 16-08-2019

Ký tự trúng giải: 4RM - 8RM - 10RM
ĐB65374
G136834
G247251 79171
G3 13170 27013 10612
32162 79064 74291
G44130 8719 2523 2811
G5 9306 9688 6135
4693 4838 9511
G6468 103 940
G7 83 03 47 93
ĐầuĐuôi
003, 03, 06
111, 11, 12, 13, 19
223
330, 34, 35, 38
440, 47
551
662, 64, 68
770, 71, 74
883, 88
991, 93, 93

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 15-08-2019

Ký tự trúng giải: 1RL - 4RL - 15RL
ĐB17474
G161235
G240921 75577
G3 46580 93636 61352
16557 31461 61683
G43891 3921 3447 4622
G5 6853 1752 7856
3749 4139 5803
G6655 448 138
G7 76 11 55 25
ĐầuĐuôi
003
111
221, 21, 22, 25
335, 36, 38, 39
447, 48, 49
552, 52, 53, 55, 55, 56, 57
661
774, 76, 77
880, 83
991

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 14-08-2019

Ký tự trúng giải: 5RK - 6RK - 2RK
ĐB10584
G125712
G280449 61871
G3 95739 31092 24448
99059 86140 86629
G45549 5714 5045 1464
G5 9320 6738 0663
6594 6763 0764
G6478 927 005
G7 63 58 98 38
ĐầuĐuôi
005
112, 14
220, 27, 29
338, 38, 39
440, 45, 48, 49, 49
558, 59
663, 63, 63, 64, 64
771, 78
884
992, 94, 98

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 13-08-2019

Ký tự trúng giải: 7RH - 13RH - 9RH
ĐB93981
G178798
G281390 72012
G3 60676 92703 51168
81754 19009 64706
G43402 2178 3624 2952
G5 5199 3320 0443
7155 5766 6844
G6422 322 067
G7 00 76 15 91
ĐầuĐuôi
000, 02, 03, 06, 09
112, 15
220, 22, 22, 24
3
443, 44
552, 54, 55
666, 67, 68
776, 76, 78
881
990, 91, 98, 99

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 12-08-2019

Ký tự trúng giải: 11RG - 9RG - 6RG
ĐB69859
G122652
G272436 02029
G3 17968 76759 07753
46464 75093 12696
G49678 1988 1847 9641
G5 9876 1605 7312
1923 6810 1134
G6001 133 658
G7 41 82 53 62
ĐầuĐuôi
001, 05
110, 12
223, 29
333, 34, 36
441, 41, 47
552, 53, 53, 58, 59, 59
662, 64, 68
776, 78
882, 88
993, 96

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 11-08-2019

Ký tự trúng giải: 9RF - 5RF - 11RF
ĐB86376
G193984
G221586 64638
G3 74832 44672 18135
85628 49481 78874
G45305 5131 8065 2208
G5 3827 4036 8584
4934 1343 3869
G6041 272 175
G7 26 92 50 87
ĐầuĐuôi
005, 08
1
226, 27, 28
331, 32, 34, 35, 36, 38
441, 43
550
665, 69
772, 72, 74, 75, 76
881, 84, 84, 86, 87
992

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 10-08-2019

Ký tự trúng giải: 7RE - 6RE - 2RE
ĐB14040
G188656
G282265 28492
G3 69565 98451 85253
45902 17294 58220
G49772 6914 6465 8703
G5 9165 1105 6903
6796 4256 1743
G6168 476 685
G7 47 62 95 84
ĐầuĐuôi
002, 03, 03, 05
114
220
3
440, 43, 47
551, 53, 56, 56
662, 65, 65, 65, 65, 68
772, 76
884, 85
992, 94, 95, 96

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 09-08-2019

Ký tự trúng giải: 6RD - 13RD - 4RD
ĐB25002
G139146
G213758 23706
G3 49459 56567 74415
60305 70456 17482
G48830 2369 5166 2283
G5 8157 6223 3382
4562 6679 4603
G6434 144 504
G7 94 55 44 77
ĐầuĐuôi
002, 03, 04, 05, 06
115
223
330, 34
444, 44, 46
555, 56, 57, 58, 59
662, 66, 67, 69
777, 79
882, 82, 83
994

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 08-08-2019

Ký tự trúng giải: 2RC - 15RC - 10RC
ĐB09562
G147108
G281675 61475
G3 27123 17726 42191
95408 02437 86964
G48861 0767 7519 0628
G5 3553 5500 0892
6120 4132 3898
G6592 395 405
G7 39 18 92 75
ĐầuĐuôi
000, 05, 08, 08
118, 19
220, 23, 26, 28
332, 37, 39
4
553
661, 62, 64, 67
775, 75, 75
8
991, 92, 92, 92, 95, 98

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 07-08-2019

Ký tự trúng giải: 14RB - 2RB - 3RB
ĐB28326
G175586
G244311 59307
G3 19615 39630 09903
19593 79719 45630
G42404 0736 6723 4428
G5 6800 1618 1684
1797 8550 1891
G6819 439 936
G7 00 59 28 23
ĐầuĐuôi
000, 00, 03, 04, 07
111, 15, 18, 19, 19
223, 23, 26, 28, 28
330, 30, 36, 36, 39
4
550, 59
6
7
884, 86
991, 93, 97

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 06-08-2019

Ký tự trúng giải: 14RA - 10RA - 6RA
ĐB32648
G145932
G239838 57793
G3 58556 71750 07063
83249 30303 73613
G40308 8428 5036 6490
G5 6284 0399 7641
8447 4190 8678
G6291 367 801
G7 91 47 09 88
ĐầuĐuôi
001, 03, 08, 09
113
228
332, 36, 38
441, 47, 47, 48, 49
550, 56
663, 67
778
884, 88
990, 90, 91, 91, 93, 99

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 05-08-2019

Ký tự trúng giải: 11QN - 8QN - 2QN
ĐB60091
G147794
G223649 01351
G3 01525 96244 58845
66544 07089 54881
G45191 3212 9468 3133
G5 2676 6991 5546
2092 4536 3607
G6695 372 935
G7 89 87 93 57
ĐầuĐuôi
007
112
225
333, 35, 36
444, 44, 45, 46, 49
551, 57
668
772, 76
881, 87, 89, 89
991, 91, 91, 92, 93, 94, 95

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 04-08-2019

Ký tự trúng giải: 3QM - 13QM - 11QM
ĐB63132
G173770
G224905 87481
G3 86252 78978 24941
65364 08644 93306
G47829 7239 3687 9573
G5 4853 7912 9237
9094 0678 7810
G6925 254 889
G7 31 75 32 52
ĐầuĐuôi
005, 06
110, 12
225, 29
331, 32, 32, 37, 39
441, 44
552, 52, 53, 54
664
770, 73, 75, 78, 78
881, 87, 89
994

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 03-08-2019

Ký tự trúng giải: 3QL - 1QL - 2QL
ĐB25333
G165118
G244155 89458
G3 93082 44886 45770
05022 72885 32612
G47039 2137 1894 2174
G5 6167 0262 4508
9252 6533 0582
G6491 214 196
G7 37 88 69 05
ĐầuĐuôi
005, 08
112, 14, 18
222
333, 33, 37, 37, 39
4
552, 55, 58
662, 67, 69
770, 74
882, 82, 85, 86, 88
991, 94, 96

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 02-08-2019

Ký tự trúng giải: 5QK - 9QK - 2QK
ĐB82782
G194045
G258669 38238
G3 58894 16322 06079
83344 28577 43240
G42671 0191 2612 0256
G5 2372 1144 3751
7444 1619 3121
G6053 278 929
G7 91 68 79 63
ĐầuĐuôi
0
112, 19
221, 22, 29
338
440, 44, 44, 44, 45
551, 53, 56
663, 68, 69
771, 72, 77, 78, 79, 79
882
991, 91, 94

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 01-08-2019

Ký tự trúng giải: 5QH - 15QH - 2QH
ĐB05356
G175468
G275794 65136
G3 47922 88612 41265
88785 13362 22868
G43501 1356 8661 6292
G5 5537 7741 7724
5150 7117 8650
G6316 635 795
G7 05 20 17 14
ĐầuĐuôi
001, 05
112, 14, 16, 17, 17
220, 22, 24
335, 36, 37
441
550, 50, 56, 56
661, 62, 65, 68, 68
7
885
992, 94, 95

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 31-07-2019

Ký tự trúng giải: 14QG - 12QG - 10QG
ĐB56690
G161312
G201899 77922
G3 56343 09926 22930
45231 27381 33946
G47026 0286 2385 9151
G5 3633 6380 3266
8589 9112 2857
G6504 699 709
G7 03 36 18 12
ĐầuĐuôi
003, 04, 09
112, 12, 12, 18
222, 26, 26
330, 31, 33, 36
443, 46
551, 57
666
7
880, 81, 85, 86, 89
990, 99, 99

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 30-07-2019

Ký tự trúng giải: 7QF - 9QF - 10QF
ĐB51357
G162294
G280318 93442
G3 89874 97818 41969
38205 39390 89726
G45275 7157 5025 0719
G5 5947 3963 2830
5881 3621 5768
G6447 132 928
G7 95 39 67 30
ĐầuĐuôi
005
118, 18, 19
221, 25, 26, 28
330, 30, 32, 39
442, 47, 47
557, 57
663, 67, 68, 69
774, 75
881
990, 94, 95

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 29-07-2019

Ký tự trúng giải: 10QE - 8QE - 13QE
ĐB79918
G159307
G253561 87015
G3 94889 19019 58537
76548 57392 80953
G49614 3325 8583 4085
G5 9771 7380 5939
1547 3980 2897
G6984 511 157
G7 77 74 64 45
ĐầuĐuôi
007
111, 14, 15, 18, 19
225
337, 39
445, 47, 48
553, 57
661, 64
771, 74, 77
880, 80, 83, 84, 85, 89
992, 97

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 28-07-2019

Ký tự trúng giải: 14QD - 4QD - 10QD
ĐB59008
G146054
G227425 31871
G3 70413 87149 00756
40724 83952 15252
G48592 7791 5269 8735
G5 6488 7283 2578
1631 5869 4144
G6592 730 069
G7 16 93 30 11
ĐầuĐuôi
008
111, 13, 16
224, 25
330, 30, 31, 35
444, 49
552, 52, 54, 56
669, 69, 69
771, 78
883, 88
991, 92, 92, 93

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 27-07-2019

Ký tự trúng giải: 4QC - 10QC - 9QC
ĐB65694
G180171
G229886 20697
G3 73992 57837 06218
01454 18892 58660
G40217 3988 6633 3443
G5 9978 9822 4820
0849 7633 8702
G6492 096 051
G7 74 33 10 17
ĐầuĐuôi
002
110, 17, 17, 18
220, 22
333, 33, 33, 37
443, 49
551, 54
660
771, 74, 78
886, 88
992, 92, 92, 94, 96, 97

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 26-07-2019

Ký tự trúng giải: 3QB - 15QB - 5QB
ĐB97420
G162976
G227803 11950
G3 23770 54417 55999
91552 41424 49853
G49831 7559 3632 5495
G5 1973 9950 9703
5003 3317 8155
G6006 441 643
G7 30 42 05 06
ĐầuĐuôi
003, 03, 03, 05, 06, 06
117, 17
220, 24
330, 31, 32
441, 42, 43
550, 50, 52, 53, 55, 59
6
770, 73, 76
8
995, 99

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 25-07-2019

Ký tự trúng giải: 10QA - 15QA - 3QA
ĐB22382
G122363
G202040 20422
G3 59456 61772 61355
71878 76971 71593
G48172 3522 4330 4218
G5 1582 3022 8411
9644 8602 0930
G6439 605 607
G7 64 35 34 96
ĐầuĐuôi
002, 05, 07
111, 18
222, 22, 22
330, 30, 34, 35, 39
440, 44
555, 56
663, 64
771, 72, 72, 78
882, 82
993, 96

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 24-07-2019

Ký tự trúng giải: 9PN - 5PN - 12PN
ĐB54161
G194599
G237929 54400
G3 27521 89059 26682
04133 14847 09088
G41922 1105 8700 2063
G5 3817 1485 4149
4164 4405 4701
G6592 535 619
G7 08 92 49 42
ĐầuĐuôi
000, 00, 01, 05, 05, 08
117, 19
221, 22, 29
333, 35
442, 47, 49, 49
559
661, 63, 64
7
882, 85, 88
992, 92, 99

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 23-07-2019

Ký tự trúng giải: 10PM - 8PM - 3PM
ĐB75074
G170690
G257421 39771
G3 08552 78377 22617
24222 50628 05443
G49116 7809 1641 9324
G5 6255 3976 1585
6748 5523 4111
G6215 516 245
G7 57 22 64 56
ĐầuĐuôi
009
111, 15, 16, 16, 17
221, 22, 22, 23, 24, 28
3
441, 43, 45, 48
552, 55, 56, 57
664
771, 74, 76, 77
885
990

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 22-07-2019

Ký tự trúng giải: 1PL - 4PL - 10PL
ĐB12598
G199924
G295208 65308
G3 02590 80260 59726
05537 51947 27843
G40817 8796 6716 1758
G5 2521 6536 9324
4183 0484 9097
G6415 152 400
G7 03 29 27 79
ĐầuĐuôi
000, 03, 08, 08
115, 16, 17
221, 24, 24, 26, 27, 29
336, 37
443, 47
552, 58
660
779
883, 84
990, 96, 97, 98

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 21-07-2019

Ký tự trúng giải: 13PK - 5PK - 3PK
ĐB50545
G135760
G238375 05828
G3 17955 53971 72064
08569 81222 26517
G41342 9782 5724 9773
G5 9522 4773 4696
7032 3710 8444
G6983 803 845
G7 92 54 47 99
ĐầuĐuôi
003
110, 17
222, 22, 24, 28
332
442, 44, 45, 45, 47
554, 55
660, 64, 69
771, 73, 73, 75
882, 83
992, 96, 99

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 20-07-2019

Ký tự trúng giải: 1PH - 3PH - 5PH
ĐB17705
G100144
G209232 26251
G3 53599 26866 23572
68353 09577 52954
G44677 1983 6011 0901
G5 6488 3338 1809
5634 5690 1035
G6699 685 645
G7 87 30 16 56
ĐầuĐuôi
001, 05, 09
111, 16
2
330, 32, 34, 35, 38
444, 45
551, 53, 54, 56
666
772, 77, 77
883, 85, 87, 88
990, 99, 99

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 19-07-2019

Ký tự trúng giải: 14PG - 15PG - 12PG
ĐB15102
G184936
G263579 17598
G3 07421 62597 13439
98428 44390 54471
G43310 5387 6682 8876
G5 7551 3606 0225
1113 7107 7167
G6992 412 445
G7 63 84 94 22
ĐầuĐuôi
002, 06, 07
110, 12, 13
221, 22, 25, 28
336, 39
445
551
663, 67
771, 76, 79
882, 84, 87
990, 92, 94, 97, 98

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 18-07-2019

Ký tự trúng giải: 13PF - 7PF - 8PF
ĐB85507
G147061
G245630 18275
G3 59029 93544 52148
67976 22338 44580
G48227 1232 5070 3169
G5 9048 6197 0654
7003 9418 0310
G6313 560 309
G7 38 09 11 43
ĐầuĐuôi
003, 07, 09, 09
110, 11, 13, 18
227, 29
330, 32, 38, 38
443, 44, 48, 48
554
660, 61, 69
770, 75, 76
880
997

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 17-07-2019

Ký tự trúng giải: 3PE - 9PE - 15PE
ĐB75609
G141130
G284063 04929
G3 70751 43886 30932
93383 01100 62002
G48172 9656 9138 7788
G5 2320 0208 0492
9504 9985 0400
G6114 440 299
G7 78 40 08 73
ĐầuĐuôi
000, 00, 02, 04, 08, 08, 09
114
220, 29
330, 32, 38
440, 40
551, 56
663
772, 73, 78
883, 85, 86, 88
992, 99

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 16-07-2019

Ký tự trúng giải: 3PD - 11PD - 1PD
ĐB68355
G153321
G247449 97545
G3 81898 74780 32429
97099 75658 71993
G40398 9922 4190 4398
G5 7737 0533 1756
2496 8300 2435
G6226 653 341
G7 81 15 46 43
ĐầuĐuôi
000
115
221, 22, 26, 29
333, 35, 37
441, 43, 45, 46, 49
553, 55, 56, 58
6
7
880, 81
990, 93, 96, 98, 98, 98, 99

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 15-07-2019

Ký tự trúng giải: 11PC - 1PC - 6PC
ĐB77107
G194404
G250088 50440
G3 78387 83252 30459
44722 86383 27087
G47230 4175 6723 8206
G5 1551 6637 9931
9951 4708 6074
G6620 414 723
G7 53 85 17 11
ĐầuĐuôi
004, 06, 07, 08
111, 14, 17
220, 22, 23, 23
330, 31, 37
440
551, 51, 52, 53, 59
6
774, 75
883, 85, 87, 87, 88
9

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 14-07-2019

Ký tự trúng giải: 8PB - 10PB - 11PB
ĐB29202
G181626
G287665 10101
G3 01770 81655 89053
75546 85276 85825
G49220 5604 9123 0537
G5 9382 0525 2210
8912 2474 6468
G6114 934 500
G7 26 05 08 73
ĐầuĐuôi
000, 01, 02, 04, 05, 08
110, 12, 14
220, 23, 25, 25, 26, 26
334, 37
446
553, 55
665, 68
770, 73, 74, 76
882
9

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 13-07-2019

Ký tự trúng giải: 1PA - 9PA - 13PA
ĐB63297
G165729
G244893 86306
G3 39671 30121 95042
40845 07863 76344
G41730 5383 1273 0142
G5 3930 2430 9837
2119 6994 7402
G6923 489 194
G7 55 46 79 11
ĐầuĐuôi
002, 06
111, 19
221, 23, 29
330, 30, 30, 37
442, 42, 44, 45, 46
555
663
771, 73, 79
883, 89
993, 94, 94, 97

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 12-07-2019

Ký tự trúng giải: 6NM - 8NM - 15NM
ĐB16289
G151376
G267661 44043
G3 61978 87451 83773
21171 48198 09837
G41211 9430 4182 7364
G5 7497 0233 1859
9736 2928 3840
G6517 648 910
G7 58 23 86 57
ĐầuĐuôi
0
110, 11, 17
223, 28
330, 33, 36, 37
440, 43, 48
551, 57, 58, 59
661, 64
771, 73, 76, 78
882, 86, 89
997, 98

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 11-07-2019

Ký tự trúng giải: 3NL - 6NL - 4NL
ĐB67166
G162015
G219632 96225
G3 42791 84870 27572
06346 25777 39988
G41065 8325 4740 5483
G5 6058 7722 8000
6600 5057 7119
G6271 857 902
G7 24 08 38 84
ĐầuĐuôi
000, 00, 02, 08
115, 19
222, 24, 25, 25
332, 38
440, 46
557, 57, 58
665, 66
770, 71, 72, 77
883, 84, 88
991

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 10-07-2019

Ký tự trúng giải: 9NK - 3NK - 10NK
ĐB56266
G140927
G210988 68258
G3 01367 56330 09769
22259 99819 03458
G44533 7778 3730 6331
G5 6538 1865 3401
3055 0792 2704
G6892 540 529
G7 59 57 19 82
ĐầuĐuôi
001, 04
119, 19
227, 29
330, 30, 31, 33, 38
440
555, 57, 58, 58, 59, 59
665, 66, 67, 69
778
882, 88
992, 92

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 09-07-2019

Ký tự trúng giải: 14NH - 12NH - 4NH
ĐB68490
G171330
G263573 76967
G3 39455 59430 51209
83932 63784 61407
G49779 0068 8738 2333
G5 4765 4139 3089
4654 0418 0379
G6182 226 256
G7 40 07 62 52
ĐầuĐuôi
007, 07, 09
118
226
330, 30, 32, 33, 38, 39
440
552, 54, 55, 56
662, 65, 67, 68
773, 79, 79
882, 84, 89
990

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 08-07-2019

Ký tự trúng giải: 3NG - 4NG - 2NG
ĐB01783
G153350
G244101 57652
G3 29852 93909 08821
94694 38897 24119
G46617 8366 4722 9436
G5 1871 6151 4284
5975 9502 2052
G6613 740 725
G7 04 61 93 65
ĐầuĐuôi
001, 02, 04, 09
113, 17, 19
221, 22, 25
336
440
550, 51, 52, 52, 52
661, 65, 66
771, 75
883, 84
993, 94, 97

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 07-07-2019

Ký tự trúng giải: 13NF - 3NF - 11NF
ĐB95705
G134865
G221976 96895
G3 24155 57126 08515
67229 79646 23483
G44936 8775 7723 3182
G5 4948 4487 6624
5882 8314 4323
G6236 372 650
G7 65 41 70 39
ĐầuĐuôi
005
114, 15
223, 23, 24, 26, 29
336, 36, 39
441, 46, 48
550, 55
665, 65
770, 72, 75, 76
882, 82, 83, 87
995

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 06-07-2019

Ký tự trúng giải: 6NE - 2NE - 14NE
ĐB82297
G113311
G216443 09405
G3 92084 69660 92161
39657 01268 38300
G49558 0725 6745 1259
G5 1030 6207 6390
6200 1202 0819
G6451 900 549
G7 68 89 80 65
ĐầuĐuôi
000, 00, 00, 02, 05, 07
111, 19
225
330
443, 45, 49
551, 57, 58, 59
660, 61, 65, 68, 68
7
880, 84, 89
990, 97

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 05-07-2019

Ký tự trúng giải: 1ND - 7ND - 2ND
ĐB81937
G100433
G281286 55350
G3 19483 98948 66315
87012 46315 58704
G40909 6903 5444 0134
G5 4221 8132 7896
0419 3319 4167
G6525 820 921
G7 95 19 33 39
ĐầuĐuôi
003, 04, 09
112, 15, 15, 19, 19, 19
220, 21, 21, 25
332, 33, 33, 34, 37, 39
444, 48
550
667
7
883, 86
995, 96

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 04-07-2019

Ký tự trúng giải: 4NC - 13NC - 15NC
ĐB19120
G163741
G238353 93296
G3 29158 64899 76760
15050 12602 24702
G40525 1282 2047 3072
G5 1351 9763 0857
6857 7965 6430
G6968 096 507
G7 95 31 88 13
ĐầuĐuôi
002, 02, 07
113
220, 25
330, 31
441, 47
550, 51, 53, 57, 57, 58
660, 63, 65, 68
772
882, 88
995, 96, 96, 99

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 03-07-2019

Ký tự trúng giải: 5NB - 2NB - 13NB
ĐB07188
G179085
G221703 66598
G3 85756 37276 00066
10446 66310 89907
G42496 6798 6950 4415
G5 9787 2019 5766
2997 7065 6028
G6290 348 631
G7 64 58 57 26
ĐầuĐuôi
003, 07
110, 15, 19
226, 28
331
446, 48
550, 56, 57, 58
664, 65, 66, 66
776
885, 87, 88
990, 96, 97, 98, 98

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 02-07-2019

Ký tự trúng giải: 14NA - 6NA - 3NA
ĐB85978
G166484
G273772 58816
G3 67055 52550 46331
01315 68324 72988
G46856 0319 5675 3374
G5 2238 2877 2033
1030 7479 7204
G6401 767 900
G7 24 07 58 95
ĐầuĐuôi
000, 01, 04, 07
115, 16, 19
224, 24
330, 31, 33, 38
4
550, 55, 56, 58
667
772, 74, 75, 77, 78, 79
884, 88
995

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 01-07-2019

Ký tự trúng giải: 1ML - 8ML - 14ML
ĐB31284
G115393
G204274 21312
G3 17715 16852 97575
98176 35770 98405
G48064 9941 6085 4292
G5 5564 5078 3024
8840 9686 9003
G6771 809 234
G7 72 93 77 39
ĐầuĐuôi
003, 05, 09
112, 15
224
334, 39
440, 41
552
664, 64
770, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78
884, 85, 86
992, 93, 93

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 30-06-2019

Ký tự trúng giải: 13MK - 9MK - 4MK
ĐB73622
G192650
G227142 26723
G3 67021 17143 15334
97804 61489 80839
G46146 2348 5577 2831
G5 3067 4230 9699
3414 3374 4650
G6586 995 997
G7 77 01 94 42
ĐầuĐuôi
001, 04
114
221, 22, 23
330, 31, 34, 39
442, 42, 43, 46, 48
550, 50
667
774, 77, 77
886, 89
994, 95, 97, 99

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 29-06-2019

Ký tự trúng giải: 8MH - 6MH - 5MH
ĐB97734
G158493
G249762 51935
G3 03064 54365 97448
00329 75100 67838
G46008 9597 1968 7837
G5 2086 0811 5992
9301 3982 6541
G6299 836 526
G7 10 86 85 92
ĐầuĐuôi
000, 01, 08
110, 11
226, 29
334, 35, 36, 37, 38
441, 48
5
662, 64, 65, 68
7
882, 85, 86, 86
992, 92, 93, 97, 99

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 28-06-2019

Ký tự trúng giải: 15MG - 5MG - 3MG
ĐB98073
G145763
G215351 32341
G3 27799 85413 26094
94620 93354 20309
G43402 4770 6880 7930
G5 8681 7759 7037
3897 5259 2412
G6483 393 793
G7 10 38 54 55
ĐầuĐuôi
002, 09
110, 12, 13
220
330, 37, 38
441
551, 54, 54, 55, 59, 59
663
770, 73
880, 81, 83
993, 93, 94, 97, 99

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 27-06-2019

Ký tự trúng giải: 1MF - 12MF - 2MF
ĐB51776
G172323
G234926 74307
G3 98856 49064 54649
90065 27047 58920
G43166 9702 5755 7064
G5 6286 3734 7471
7131 4168 1054
G6317 955 227
G7 88 20 75 04
ĐầuĐuôi
002, 04, 07
117
220, 20, 23, 26, 27
331, 34
447, 49
554, 55, 55, 56
664, 64, 65, 66, 68
771, 75, 76
886, 88
9

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 26-06-2019

Ký tự trúng giải: 14ME - 9ME - 13ME
ĐB90895
G120729
G236942 27217
G3 59499 35900 74861
04254 91787 53066
G40841 5539 1428 5912
G5 4937 2048 5625
7076 6119 7190
G6968 223 890
G7 14 28 65 50
ĐầuĐuôi
000
112, 14, 17, 19
223, 25, 28, 28, 29
337, 39
441, 42, 48
550, 54
661, 65, 66, 68
776
887
990, 90, 95, 99

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 25-06-2019

Ký tự trúng giải: 2MD - 3MD - 4MD
ĐB53768
G137656
G289892 99859
G3 16273 03052 55789
26128 63211 38163
G45531 0922 5225 4330
G5 9865 8867 0718
5086 2804 9634
G6920 512 135
G7 19 90 44 52
ĐầuĐuôi
004
111, 12, 18, 19
220, 22, 25, 28
330, 31, 34, 35
444
552, 52, 56, 59
663, 65, 67, 68
773
886, 89
990, 92

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 24-06-2019

Ký tự trúng giải: 8MC - 7MC - 6MC
ĐB82084
G193974
G285506 07011
G3 11558 56701 54362
00172 97513 55222
G47672 9836 6648 6405
G5 7039 0150 5506
0544 5231 8024
G6685 596 016
G7 90 44 16 64
ĐầuĐuôi
001, 05, 06, 06
111, 13, 16, 16
222, 24
331, 36, 39
444, 44, 48
550, 58
662, 64
772, 72, 74
884, 85
990, 96

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 23-06-2019

Ký tự trúng giải: 7MB - 14MB - 13MB
ĐB84095
G136484
G247726 39519
G3 42208 41739 23557
80379 17507 37216
G43591 8107 1757 4133
G5 8596 1219 7053
4452 1405 5333
G6121 892 015
G7 60 12 17 00
ĐầuĐuôi
000, 05, 07, 07, 08
112, 15, 16, 17, 19, 19
221, 26
333, 33, 39
4
552, 53, 57, 57
660
779
884
991, 92, 95, 96

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 22-06-2019

Ký tự trúng giải: 10MA - 11MA - 13MA
ĐB13304
G133760
G206198 79995
G3 14296 90658 05995
93833 10127 83562
G47466 7263 6154 7084
G5 2302 3296 9586
9809 9729 2798
G6162 854 616
G7 34 35 87 45
ĐầuĐuôi
002, 04, 09
116
227, 29
333, 34, 35
445
554, 54, 58
660, 62, 62, 63, 66
7
884, 86, 87
995, 95, 96, 96, 98, 98

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 21-06-2019

Ký tự trúng giải: 8YZ - 4YZ - 10YZ
ĐB69886
G110248
G233354 45804
G3 57190 30609 17491
64528 39346 99100
G41428 5182 0193 8434
G5 6158 5233 6291
8518 3726 6340
G6047 658 807
G7 11 40 37 57
ĐầuĐuôi
000, 04, 07, 09
111, 18
226, 28, 28
333, 34, 37
440, 40, 46, 47, 48
554, 57, 58, 58
6
7
882, 86
990, 91, 91, 93

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 20-06-2019

Ký tự trúng giải: 1XZ - 7XZ - 4XZ
ĐB25132
G162479
G276620 28020
G3 77936 73016 41714
84749 40382 53952
G40553 9029 7828 8713
G5 6440 7413 1958
6687 6379 3140
G6697 548 461
G7 09 53 87 97
ĐầuĐuôi
009
113, 13, 14, 16
220, 20, 28, 29
332, 36
440, 40, 48, 49
552, 53, 53, 58
661
779, 79
882, 87, 87
997, 97

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 19-06-2019

Ký tự trúng giải: 14XY - 9XY - 11XY
ĐB29853
G188266
G235116 82733
G3 19208 81297 27993
87142 90686 18990
G44661 0076 9153 5327
G5 7791 7167 1968
1478 5800 0175
G6787 279 455
G7 45 21 58 89
ĐầuĐuôi
000, 08
116
221, 27
333
442, 45
553, 53, 55, 58
661, 66, 67, 68
775, 76, 78, 79
886, 87, 89
990, 91, 93, 97

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 18-06-2019

Ký tự trúng giải: 1VZ - 9VZ - 4VZ
ĐB86598
G139828
G279262 02646
G3 41699 13988 10483
70653 23279 54378
G48247 3674 4100 4620
G5 4640 9007 6357
2581 3965 3987
G6795 727 094
G7 60 23 39 19
ĐầuĐuôi
000, 07
119
220, 23, 27, 28
339
440, 46, 47
553, 57
660, 62, 65
774, 78, 79
881, 83, 87, 88
994, 95, 98, 99

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 17-06-2019

Ký tự trúng giải: 8VY - 1VY - 12VY
ĐB74374
G129054
G270519 67354
G3 61528 50548 88635
29078 32013 15011
G41263 5208 1909 6923
G5 5020 1965 3394
9295 4617 1851
G6097 881 633
G7 58 00 99 41
ĐầuĐuôi
000, 08, 09
111, 13, 17, 19
220, 23, 28
333, 35
441, 48
551, 54, 54, 58
663, 65
774, 78
881
994, 95, 97, 99

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 16-06-2019

Ký tự trúng giải: 15VX - 14VX - 10VX
ĐB02777
G103098
G257973 47366
G3 23151 81241 87328
39439 72030 95744
G40521 2128 4512 6921
G5 9664 2244 1980
8361 5151 3863
G6898 410 543
G7 39 37 62 83
ĐầuĐuôi
0
110, 12
221, 21, 28, 28
330, 37, 39, 39
441, 43, 44, 44
551, 51
661, 62, 63, 64, 66
773, 77
880, 83
998, 98

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 15-06-2019

Ký tự trúng giải: 2UZ - 10UZ - 4UZ
ĐB16509
G112231
G232933 15508
G3 89913 34295 73842
14449 12740 03632
G49751 9457 5930 8627
G5 0804 5105 1729
2739 3813 8266
G6115 433 641
G7 43 51 54 78
ĐầuĐuôi
004, 05, 08, 09
113, 13, 15
227, 29
330, 31, 32, 33, 33, 39
440, 41, 42, 43, 49
551, 51, 54, 57
666
778
8
995

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 14-06-2019

Ký tự trúng giải: 3UY - 2UY - 4UY
ĐB39101
G112949
G200483 25293
G3 91252 28436 22493
69686 88572 26361
G46840 2548 4814 2494
G5 8458 0809 8344
3982 3415 6171
G6723 479 959
G7 13 11 81 00
ĐầuĐuôi
000, 01, 09
111, 13, 14, 15
223
336
440, 44, 48, 49
552, 58, 59
661
771, 72, 79
881, 82, 83, 86
993, 93, 94

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 13-06-2019

Ký tự trúng giải: 10UX - 15UX - 5UX
ĐB69759
G156608
G241985 96681
G3 57864 98050 38517
00934 99499 10734
G48182 3166 0799 8724
G5 7890 2353 5078
7163 6480 9905
G6846 629 583
G7 22 16 93 18
ĐầuĐuôi
005, 08
116, 17, 18
222, 24, 29
334, 34
446
550, 53, 59
663, 64, 66
778
880, 81, 82, 83, 85
990, 93, 99, 99

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 12-06-2019

Ký tự trúng giải: 11UV - 2UV - 7UV
ĐB34298
G166905
G274396 28987
G3 76495 21191 26675
47023 85720 08707
G41638 9267 0278 8854
G5 1652 2828 6028
7394 7156 9381
G6749 358 699
G7 40 56 58 65
ĐầuĐuôi
005, 07
1
220, 23, 28, 28
338
440, 49
552, 54, 56, 56, 58, 58
665, 67
775, 78
881, 87
991, 94, 95, 96, 98, 99

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 11-06-2019

Ký tự trúng giải: 14TZ - 1TZ - 13TZ
ĐB92614
G178683
G219661 48233
G3 12426 59975 96524
43386 58642 05166
G45971 1695 7576 4166
G5 6794 2842 0201
6701 4773 8707
G6848 399 699
G7 57 58 55 52
ĐầuĐuôi
001, 01, 07
114
224, 26
333
442, 42, 48
552, 55, 57, 58
661, 66, 66
771, 73, 75, 76
883, 86
994, 95, 99, 99

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 10-06-2019

Ký tự trúng giải: 9TY - 15TY - 3TY
ĐB11797
G120477
G269109 68686
G3 71613 66267 39589
71706 32732 34389
G49206 1318 2887 6366
G5 9020 5820 5759
0239 0310 1139
G6786 524 268
G7 20 61 82 93
ĐầuĐuôi
006, 06, 09
110, 13, 18
220, 20, 20, 24
332, 39, 39
4
559
661, 66, 67, 68
777
882, 86, 86, 87, 89, 89
993, 97

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 09-06-2019

Ký tự trúng giải: 10TX - 15TX - 5TX
ĐB53338
G116854
G258883 96877
G3 65318 87928 18349
85596 67002 49801
G46404 7116 1794 1839
G5 5557 8024 1735
3052 1080 2762
G6600 483 708
G7 57 33 78 55
ĐầuĐuôi
000, 01, 02, 04, 08
116, 18
224, 28
333, 35, 38, 39
449
552, 54, 55, 57, 57
662
777, 78
880, 83, 83
994, 96

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 08-06-2019

Ký tự trúng giải: 6TV - 1TV - 7TV
ĐB81575
G181596
G273165 33060
G3 25277 71720 15078
42865 30307 58806
G44989 4738 0502 4670
G5 1439 5313 9866
1700 0675 8239
G6102 143 901
G7 58 28 38 78
ĐầuĐuôi
000, 01, 02, 02, 06, 07
113
220, 28
338, 38, 39, 39
443
558
660, 65, 65, 66
770, 75, 75, 77, 78, 78
889
996

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 07-06-2019

Ký tự trúng giải: 4SZ - 12SZ - 2SZ
ĐB43073
G142110
G295748 18110
G3 66924 99921 97753
64345 66289 90215
G46140 1050 5296 3341
G5 1797 1167 4480
0593 8869 1720
G6606 214 468
G7 20 36 86 75
ĐầuĐuôi
006
110, 10, 14, 15
220, 20, 21, 24
336
440, 41, 45, 48
550, 53
667, 68, 69
773, 75
880, 86, 89
993, 96, 97

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 06-06-2019

Ký tự trúng giải: 3SY - 7SY - 11SY
ĐB35740
G186961
G218407 61706
G3 20242 86652 29917
55302 78013 25751
G46017 2982 1612 6484
G5 2610 7765 3735
9778 3828 7581
G6754 517 447
G7 15 67 95 34
ĐầuĐuôi
002, 06, 07
110, 12, 13, 15, 17, 17, 17
228
334, 35
440, 42, 47
551, 52, 54
661, 65, 67
778
881, 82, 84
995

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 05-06-2019

Ký tự trúng giải: 5SX - 6SX - 12SX
ĐB85267
G101107
G203793 34495
G3 42477 89358 66072
13249 67837 13412
G47851 2880 5405 9858
G5 1352 1500 7475
8807 4050 1796
G6738 970 810
G7 60 79 03 81
ĐầuĐuôi
000, 03, 05, 07, 07
110, 12
2
337, 38
449
550, 51, 52, 58, 58
660, 67
770, 72, 75, 77, 79
880, 81
993, 95, 96

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 04-06-2019

Ký tự trúng giải: 6SV - 15SV - 7SV
ĐB90686
G190200
G298553 96604
G3 18568 39551 03652
58061 94951 77389
G45020 0323 2796 9909
G5 9156 0916 0862
4506 7437 9642
G6467 946 895
G7 91 59 97 79
ĐầuĐuôi
000, 04, 06, 09
116
220, 23
337
442, 46
551, 51, 52, 53, 56, 59
661, 62, 67, 68
779
886, 89
991, 95, 96, 97

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 03-06-2019

Ký tự trúng giải: 14SU - 4SU - 1SU
ĐB31873
G104482
G297350 07952
G3 68554 83819 06470
44762 01240 97661
G40391 0192 6946 4859
G5 4045 2060 3601
3061 6679 7293
G6403 830 845
G7 49 27 36 89
ĐầuĐuôi
001, 03
119
227
330, 36
440, 45, 45, 46, 49
550, 52, 54, 59
660, 61, 61, 62
770, 73, 79
882, 89
991, 92, 93

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 02-06-2019

Ký tự trúng giải: 9ST - 13ST - 1ST
ĐB99357
G157275
G270337 97286
G3 74567 96750 40718
95681 72988 25525
G47360 4968 9893 2610
G5 6331 1507 1445
3804 4731 6787
G6145 709 030
G7 04 30 92 73
ĐầuĐuôi
004, 04, 07, 09
110, 18
225
330, 30, 31, 31, 37
445, 45
550, 57
660, 67, 68
773, 75
881, 86, 87, 88
992, 93

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 01-06-2019

Ký tự trúng giải: 14RZ - 4RZ - 15RZ
ĐB68191
G199702
G285539 33753
G3 18372 90180 53229
58582 07434 60098
G42132 5066 5508 0200
G5 9042 0580 0001
0485 6934 5086
G6925 455 954
G7 63 32 23 11
ĐầuĐuôi
000, 01, 02, 08
111
223, 25, 29
332, 32, 34, 34, 39
442
553, 54, 55
663, 66
772
880, 80, 82, 85, 86
991, 98

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 31-05-2019

Ký tự trúng giải: 7RY - 14RY - 5RY
ĐB79905
G191614
G238435 72383
G3 38106 78679 66442
31373 15675 41276
G46823 9037 0784 5567
G5 0084 0743 8822
9657 3698 7939
G6212 827 536
G7 77 09 45 06
ĐầuĐuôi
005, 06, 06, 09
112, 14
222, 23, 27
335, 36, 37, 39
442, 43, 45
557
667
773, 75, 76, 77, 79
883, 84, 84
998

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 30-05-2019

Ký tự trúng giải: 8RX - 6RX - 14RX
ĐB47625
G124130
G257549 85886
G3 08983 13551 35420
13492 77449 60923
G44146 4483 1089 5673
G5 2814 6912 3335
3683 9284 3920
G6776 740 596
G7 56 90 76 16
ĐầuĐuôi
0
112, 14, 16
220, 20, 23, 25
330, 35
440, 46, 49, 49
551, 56
6
773, 76, 76
883, 83, 83, 84, 86, 89
990, 92, 96

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 29-05-2019

Ký tự trúng giải: 8RV - 6RV - 15RV
ĐB19146
G139201
G203424 67397
G3 41744 46873 37721
10967 26257 86737
G47136 0695 8730 6993
G5 4407 8675 3601
7633 7265 2937
G6402 253 030
G7 81 30 48 94
ĐầuĐuôi
001, 01, 02, 07
1
221, 24
330, 30, 30, 33, 36, 37, 37
444, 46, 48
553, 57
665, 67
773, 75
881
993, 94, 95, 97

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 28-05-2019

Ký tự trúng giải: 8RU - 15RU - 2RU
ĐB96458
G153626
G201829 46134
G3 45640 12224 49305
86166 10180 82222
G48067 8465 9334 4441
G5 5549 3444 6095
0686 9083 3976
G6811 504 784
G7 43 72 73 02
ĐầuĐuôi
002, 04, 05
111
222, 24, 26, 29
334, 34
440, 41, 43, 44, 49
558
665, 66, 67
772, 73, 76
880, 83, 84, 86
995

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 27-05-2019

Ký tự trúng giải: 3RT - 11RT - 7RT
ĐB09247
G113662
G264142 59143
G3 14872 72216 58252
40451 93084 57800
G47105 8527 2978 5426
G5 1154 1985 9532
1126 5814 1222
G6887 859 798
G7 79 43 45 69
ĐầuĐuôi
000, 05
114, 16
222, 26, 26, 27
332
442, 43, 43, 45, 47
551, 52, 54, 59
662, 69
772, 78, 79
884, 85, 87
998

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 26-05-2019

Ký tự trúng giải: 2RS - 11RS - 7RS
ĐB90064
G185688
G257208 01582
G3 38169 82509 35688
70502 97068 34555
G43075 1292 3925 5490
G5 4097 2054 8677
4047 2922 0614
G6938 623 809
G7 92 07 12 14
ĐầuĐuôi
002, 07, 08, 09, 09
112, 14, 14
222, 23, 25
338
447
554, 55
664, 68, 69
775, 77
882, 88, 88
990, 92, 92, 97

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 25-05-2019

Ký tự trúng giải: 9QZ - 3QZ - 13QZ
ĐB45433
G195029
G206179 40110
G3 51962 34187 61754
85918 79013 88620
G48162 8953 1216 6560
G5 4162 5572 8964
2420 1559 5032
G6225 818 519
G7 45 36 70 60
ĐầuĐuôi
0
110, 13, 16, 18, 18, 19
220, 20, 25, 29
332, 33, 36
445
553, 54, 59
660, 60, 62, 62, 62, 64
770, 72, 79
887
9

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 24-05-2019

Ký tự trúng giải: 4QY - 2QY - 5QY
ĐB71563
G134966
G282444 88918
G3 19442 42175 33393
61638 48266 99851
G40670 4018 8498 9732
G5 1710 5371 2326
7835 0402 7765
G6271 076 010
G7 52 27 48 33
ĐầuĐuôi
002
110, 10, 18, 18
226, 27
332, 33, 35, 38
442, 44, 48
551, 52
663, 65, 66, 66
770, 71, 71, 75, 76
8
993, 98

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 23-05-2019

Ký tự trúng giải: 1QX - 15QX - 13QX
ĐB98583
G127637
G248674 08303
G3 38452 65186 63608
41365 83456 22594
G40336 7253 7392 4643
G5 7746 8169 3831
8581 2202 5244
G6279 973 445
G7 59 96 38 55
ĐầuĐuôi
002, 03, 08
1
2
331, 36, 37, 38
443, 44, 45, 46
552, 53, 55, 56, 59
665, 69
773, 74, 79
881, 83, 86
992, 94, 96

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 22-05-2019

Ký tự trúng giải: 11QV - 13QV - 15QV
ĐB31635
G194144
G214202 22957
G3 37202 07147 46919
50485 34777 47286
G47964 4405 0167 7978
G5 5981 7847 3402
6945 2838 1600
G6888 094 338
G7 39 99 73 00
ĐầuĐuôi
000, 00, 02, 02, 02, 05
119
2
335, 38, 38, 39
444, 45, 47, 47
557
664, 67
773, 77, 78
881, 85, 86, 88
994, 99

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 21-05-2019

Ký tự trúng giải: 11QU - 15QU - 10QU
ĐB04934
G110898
G208895 01278
G3 17137 01068 97069
71807 48890 43994
G47046 3826 0119 5064
G5 5464 4498 9375
9087 1398 7094
G6378 159 040
G7 37 57 56 29
ĐầuĐuôi
007
119
226, 29
334, 37, 37
440, 46
556, 57, 59
664, 64, 68, 69
775, 78, 78
887
990, 94, 94, 95, 98, 98, 98

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 20-05-2019

Ký tự trúng giải: 13QT - 2QT - 1QT
ĐB43464
G193972
G268146 13245
G3 63982 99181 35268
27480 59551 49534
G42781 1382 9744 8878
G5 2181 7683 5356
0520 3021 9102
G6807 376 552
G7 60 01 47 15
ĐầuĐuôi
001, 02, 07
115
220, 21
334
444, 45, 46, 47
551, 52, 56
660, 64, 68
772, 76, 78
880, 81, 81, 81, 82, 82, 83
9

XSMB » XSMB Chủ nhật » XSMB 19-05-2019

Ký tự trúng giải: 11QS - 3QS - 15QS
ĐB20112
G193858
G216996 72107
G3 39550 52015 61595
77482 07613 31996
G40225 7577 9976 6368
G5 5144 7703 1841
2886 2487 4869
G6557 594 385
G7 68 49 44 15
ĐầuĐuôi
003, 07
112, 13, 15, 15
225
3
441, 44, 44, 49
550, 57, 58
668, 68, 69
776, 77
882, 85, 86, 87
994, 95, 96, 96

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 18-05-2019

Ký tự trúng giải: 7QR - 12QR - 3QR
ĐB92849
G100559
G229651 34273
G3 13382 58591 11158
15549 92309 28277
G47652 6684 6421 5766
G5 6999 3505 5416
5169 3740 7973
G6136 761 834
G7 67 19 57 54
ĐầuĐuôi
005, 09
116, 19
221
334, 36
440, 49, 49
551, 52, 54, 57, 58, 59
661, 66, 67, 69
773, 73, 77
882, 84
991, 99

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 17-05-2019

Ký tự trúng giải: 12PZ - 13PZ - 15PZ
ĐB10532
G189701
G262850 33857
G3 78704 82581 44059
37501 81191 16255
G41515 1612 6947 2886
G5 1775 7604 9546
7980 4601 3484
G6035 215 349
G7 00 05 45 54
ĐầuĐuôi
000, 01, 01, 01, 04, 04, 05
112, 15, 15
2
332, 35
445, 46, 47, 49
550, 54, 55, 57, 59
6
775
880, 81, 84, 86
991

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 16-05-2019

Ký tự trúng giải: 12PY - 2PY - 6PY
ĐB23736
G179828
G203842 06815
G3 21375 62432 01012
10442 60475 47621
G42372 8131 1127 6389
G5 0440 6823 0889
6006 2353 0285
G6407 967 836
G7 26 90 60 96
ĐầuĐuôi
006, 07
112, 15
221, 23, 26, 27, 28
331, 32, 36, 36
440, 42, 42
553
660, 67
772, 75, 75
885, 89, 89
990, 96

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 15-05-2019

Ký tự trúng giải: 12PX - 8PX - 2PX
ĐB22819
G120823
G246041 84326
G3 64735 82655 66476
49302 17047 45587
G42938 1239 2553 2370
G5 1355 2398 3873
8551 0408 7133
G6432 908 213
G7 81 18 33 17
ĐầuĐuôi
002, 08, 08
113, 17, 18, 19
223, 26
332, 33, 33, 35, 38, 39
441, 47
551, 53, 55, 55
6
770, 73, 76
881, 87
998

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 14-05-2019

Ký tự trúng giải: 4PV - 8PV - 2PV
ĐB38982
G105375
G260528 32359
G3 66826 37607 39653
09553 41779 03386
G44574 6192 7468 3405
G5 5298 9749 1395
4325 4017 1260
G6350 418 660
G7 13 93 80 55
ĐầuĐuôi
005, 07
113, 17, 18
225, 26, 28
3
449
550, 53, 53, 55, 59
660, 60, 68
774, 75, 79
880, 82, 86
992, 93, 95, 98

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 13-05-2019

Ký tự trúng giải: 9PU - 14PU - 2PU
ĐB75368
G137158
G280493 16955
G3 97592 51907 19021
07997 53557 72877
G47369 2235 9650 7699
G5 2346 6422 4793
7344 8014 2746
G6347 259 591
G7 59 65 90 75
ĐầuĐuôi
007
114
221, 22
335
444, 46, 46, 47
550, 55, 57, 58, 59, 59
665, 68, 69
775, 77
8
990, 91, 92, 93, 93, 97, 99