Thống kê KQXSMB theo năm - Thống kê xổ số miền Bắc theo năm

Bảng đặc biệt miền Bắc theo năm

Xem thống kê giải đặc biệt năm 2020

Tháng Ngày
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
32905
Tổng: 5
72130
Tổng: 3
04635
Tổng: 8
29166
Tổng: 2
62323
Tổng: 5
44435
Tổng: 8
86012
Tổng: 3
62557
Tổng: 2
03418
Tổng: 9
2
73604
Tổng: 4
79434
Tổng: 7
73787
Tổng: 5
82632
Tổng: 5
79222
Tổng: 4
61129
Tổng: 1
57611
Tổng: 2
45148
Tổng: 2
99600
Tổng: 0
3
19143
Tổng: 7
63107
Tổng: 7
38823
Tổng: 5
08247
Tổng: 1
62500
Tổng: 0
58827
Tổng: 9
02836
Tổng: 9
80180
Tổng: 8
49797
Tổng: 6
4
54949
Tổng: 3
44410
Tổng: 1
51223
Tổng: 5
36662
Tổng: 8
76278
Tổng: 5
77775
Tổng: 2
11617
Tổng: 8
15580
Tổng: 8
80489
Tổng: 7
5
45721
Tổng: 3
97615
Tổng: 6
52991
Tổng: 0
56872
Tổng: 9
79913
Tổng: 4
11070
Tổng: 7
18296
Tổng: 5
52085
Tổng: 3
20823
Tổng: 5
6
14012
Tổng: 3
26275
Tổng: 2
78854
Tổng: 9
03336
Tổng: 9
18932
Tổng: 5
25470
Tổng: 7
25375
Tổng: 2
01993
Tổng: 2
34965
Tổng: 1
7
14954
Tổng: 9
14973
Tổng: 0
87368
Tổng: 4
83382
Tổng: 0
88039
Tổng: 2
73860
Tổng: 6
43614
Tổng: 5
13853
Tổng: 8
19665
Tổng: 1
8
78804
Tổng: 4
22191
Tổng: 0
55060
Tổng: 6
67241
Tổng: 5
56860
Tổng: 6
83783
Tổng: 1
12958
Tổng: 3
22022
Tổng: 4
09726
Tổng: 8
9
91574
Tổng: 1
60347
Tổng: 1
95973
Tổng: 0
71770
Tổng: 7
27570
Tổng: 7
78091
Tổng: 0
83138
Tổng: 1
88000
Tổng: 0
60541
Tổng: 5
10
26396
Tổng: 5
96045
Tổng: 9
83549
Tổng: 3
32765
Tổng: 1
63530
Tổng: 3
77969
Tổng: 5
98628
Tổng: 0
81320
Tổng: 2
52248
Tổng: 2
11
33658
Tổng: 3
07696
Tổng: 5
29224
Tổng: 6
02419
Tổng: 0
76634
Tổng: 7
03116
Tổng: 7
40128
Tổng: 0
16129
Tổng: 1
82094
Tổng: 3
12
90880
Tổng: 8
19747
Tổng: 1
74951
Tổng: 6
35009
Tổng: 9
51903
Tổng: 3
28890
Tổng: 9
36852
Tổng: 7
51880
Tổng: 8
25618
Tổng: 9
13
41244
Tổng: 8
54232
Tổng: 5
73118
Tổng: 9
12795
Tổng: 4
93761
Tổng: 7
20508
Tổng: 8
42857
Tổng: 2
28463
Tổng: 9
46266
Tổng: 2
14
32164
Tổng: 0
51855
Tổng: 0
18915
Tổng: 6
33963
Tổng: 9
36374
Tổng: 1
44789
Tổng: 7
59514
Tổng: 5
32489
Tổng: 7
77616
Tổng: 7
15
26710
Tổng: 1
47417
Tổng: 8
18901
Tổng: 1
41795
Tổng: 4
75952
Tổng: 7
70102
Tổng: 2
57980
Tổng: 8
23030
Tổng: 3
62428
Tổng: 0
16
72782
Tổng: 0
00776
Tổng: 3
28322
Tổng: 4
75146
Tổng: 0
94962
Tổng: 8
24511
Tổng: 2
82147
Tổng: 1
89582
Tổng: 0
14408
Tổng: 8
17
97571
Tổng: 8
99817
Tổng: 8
52267
Tổng: 3
76380
Tổng: 8
02517
Tổng: 8
60814
Tổng: 5
30548
Tổng: 2
04170
Tổng: 7
99469
Tổng: 5
18
34706
Tổng: 6
06616
Tổng: 7
81489
Tổng: 7
44554
Tổng: 9
38289
Tổng: 7
06586
Tổng: 4
72437
Tổng: 0
20290
Tổng: 9
62319
Tổng: 0
19
70921
Tổng: 3
90398
Tổng: 7
85074
Tổng: 1
96600
Tổng: 0
04630
Tổng: 3
08834
Tổng: 7
95501
Tổng: 1
54004
Tổng: 4
18225
Tổng: 7
20
12850
Tổng: 5
22204
Tổng: 4
85736
Tổng: 9
51265
Tổng: 1
18969
Tổng: 5
30629
Tổng: 1
30880
Tổng: 8
05042
Tổng: 6
90157
Tổng: 2
21
38897
Tổng: 6
36089
Tổng: 7
55521
Tổng: 3
58738
Tổng: 1
25127
Tổng: 9
51088
Tổng: 6
57454
Tổng: 9
68757
Tổng: 2
07043
Tổng: 7
22
96449
Tổng: 3
37647
Tổng: 1
46024
Tổng: 6
27298
Tổng: 7
67617
Tổng: 8
20942
Tổng: 6
81535
Tổng: 8
87486
Tổng: 4
48879
Tổng: 6
23
16875
Tổng: 2
36144
Tổng: 8
36123
Tổng: 5
54503
Tổng: 3
98991
Tổng: 0
34062
Tổng: 8
09592
Tổng: 1
47441
Tổng: 5
97711
Tổng: 2
06125
Tổng: 7
24
91609
Tổng: 9
31578
Tổng: 5
69550
Tổng: 5
81779
Tổng: 6
80610
Tổng: 1
57597
Tổng: 6
49316
Tổng: 7
87082
Tổng: 0
43128
Tổng: 0
25
37376
Tổng: 3
54296
Tổng: 5
46625
Tổng: 7
67211
Tổng: 2
46982
Tổng: 0
22508
Tổng: 8
67659
Tổng: 4
98018
Tổng: 9
26
23146
Tổng: 0
94135
Tổng: 8
90667
Tổng: 3
29154
Tổng: 9
01316
Tổng: 7
71154
Tổng: 9
77882
Tổng: 0
17069
Tổng: 5
27
26422
Tổng: 4
33555
Tổng: 0
77561
Tổng: 7
06561
Tổng: 7
74236
Tổng: 9
38931
Tổng: 4
76496
Tổng: 5
37546
Tổng: 0
28
50940
Tổng: 4
45982
Tổng: 0
91159
Tổng: 4
69063
Tổng: 9
09913
Tổng: 4
36351
Tổng: 6
91382
Tổng: 0
17448
Tổng: 2
96331
Tổng: 4
29
80389
Tổng: 7
80805
Tổng: 5
28914
Tổng: 5
97298
Tổng: 7
97954
Tổng: 9
66720
Tổng: 2
63717
Tổng: 8
78305
Tổng: 5
59323
Tổng: 5
30
75712
Tổng: 3
42902
Tổng: 2
06702
Tổng: 2
59964
Tổng: 0
67229
Tổng: 1
45563
Tổng: 9
73783
Tổng: 1
64268
Tổng: 4
31
49715
Tổng: 6
98819
Tổng: 0
83834
Tổng: 7
14362
Tổng: 8
56358
Tổng: 3

TK XSMB năm là gì?

Là công cụ thống kê kết quả giải đặc biệt của xổ số miền Bắc theo từng năm từ 2020 trở về 18 năm trước đó. Tính năng này được cung cấp hoàn toàn miễn phí tai chuyên trang của chúng tôi.

Ý nghĩa của thống kê 2 số cuối giải đặc biệt theo năm

Chức năng này không chỉ giúp người dùng nhanh chóng tra cứu được thông tin kết quả GĐB cả năm trong cùng một bảng KQ rất tiện lợi mà còn cho phép dò số của nhiều năm khác nhau để so sánh và dễ dàng tìm ra quy luật ra về của các bộ số đặc biệt hàng năm có độ chính xác cao.

Cách xem bảng thống kê giải đặc biệt theo năm

Để sử dụng tốt tiện ích thống kê giải đặc biệt cả năm, các bạn thao tác theo các bước sau đây:

Bước 1: Chon năm cần xem

Bước 2: Bấm chọn Xem kết quả

Tai bảng kết quả, chúng tôi cung cấp thông tin các bô số đăc biêt miền bắc theo từng ngày, từng tháng trong năm đó. Đối với thiết bi có màn hình nhỏ sẽ không hiển thị hết thông tin các tháng, các bạn cần kéo thanh trươt ở cuối bảng sang phải để xem được đầy đủ nội dung.