Thông tin về thành viên số 51445: Phương Trần

Thảo luận XSMB - Thảo luận lô đề

* Tất cả tài khoản quảng cáo bán số sẽ bị ban và xoá comment
Xem thêm

Lịch sử số kết của Phương Trần

Ngày Ngô 1 số ST Ngô Chè 1 số ST chè Dàn chè
21/01/2021
42
42
29
09
09
01
05
01
02
03
04
20/01/2021
29
82
29
14
24
14
82
86
94
84
74
54
44
34
24
14
14/01/2021
26
26
68
99
99
98
98
97
99
28
26
42
34
12
21
09