XS Max4d thứ 5 - Xổ số MAX 4D Vietlott thứ 5 hàng tuần

Xổ số Max 4D ngày 17-6-2021 thứ 5

GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất7404015tr
Nhì 2419642156.5tr
Ba921101312180113tr
KK 1404261tr
KK 204288100N

Xổ số Max 4D ngày 10-6-2021 thứ 5

GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất11801315tr
Nhì 10790632416.5tr
Ba63954359044073tr
KK 1180281tr
KK 280275100N

Xổ số Max 4D ngày 3-6-2021 thứ 5

GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất6503415tr
Nhì 9314487336.5tr
Ba61980188804723tr
KK 1503381tr
KK 203410100N

Xổ số Max 4D ngày 27-5-2021 thứ 5

GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất9594215tr
Nhì 4127419616.5tr
Ba939834373886133tr
KK 1594311tr
KK 294201100N

Xổ số Max 4D ngày 20-5-2021 thứ 5

GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất6601815tr
Nhì 0640586186.5tr
Ba960230462873123tr
KK 1601221tr
KK 201332100N

Xổ số Max 4D ngày 13-5-2021 thứ 5

GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất9149115tr
Nhì 4944725916.5tr
Ba24801264707633tr
KK 1149471tr
KK 249391100N

Xổ số Max 4D ngày 6-5-2021 thứ 5

GiảiDãy số trúngSLGiá trị
Nhất3760615tr
Nhì 6024525386.5tr
Ba797530128732103tr
KK 1760201tr
KK 260268100N