XS Max3D thứ 6 - Xổ số Max 3D Vietlott thứ 6

Xổ số 3 miền - KQXS - Kết quả xổ số 3 miền hôm nayXổ số 3 miền - KQXS - Kết quả xổ số 3 miền hôm nay

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 07-08-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 434 762 27 1tr
Nhì 115 357 207 522 114 350N
Ba 768 521 301 116 210N
401 209 453
KK 774 613 156 588 262 100N
411 792 282 789
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK321.000.000
G6Trùng 1 số G1275150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK314040.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 31-07-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 648 862 70 1tr
Nhì 490 472 920 974 69 350N
Ba 526 289 641 98 210N
017 517 141
KK 292 516 256 434 257 100N
320 180 666 106
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK401.000.000
G6Trùng 1 số G1242150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK309040.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 24-07-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 477 370 64 1tr
Nhì 998 319 413 064 55 350N
Ba 782 197 879 175 210N
920 568 368
KK 710 434 030 001 175 100N
091 012 179 855
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK431.000.000
G6Trùng 1 số G1389150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK295940.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 17-07-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 994 207 34 1tr
Nhì 371 543 918 013 74 350N
Ba 612 560 986 98 210N
405 606 350
KK 141 581 303 832 194 100N
301 773 350 132
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK85.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK281.000.000
G6Trùng 1 số G1420150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK269240.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 10-07-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 329 809 24 1tr
Nhì 217 974 717 427 66 350N
Ba 064 714 647 122 210N
974 614 033
KK 147 895 378 584 180 100N
494 215 079 528
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3610.000.000
G4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK381.000.000
G6Trùng 1 số G1223150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK298340.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 03-07-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 998 144 46 1tr
Nhì 457 984 859 226 65 350N
Ba 960 458 486 135 210N
022 654 138
KK 807 206 854 164 246 100N
478 681 573 358
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK421.000.000
G6Trùng 1 số G1340150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK327940.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 26-06-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 6
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 394 684 23 1tr
Nhì 041 331 707 084 99 350N
Ba 112 589 742 190 210N
323 689 028
KK 035 745 487 460 331 100N
201 439 833 916
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK95.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK491.000.000
G6Trùng 1 số G1326150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK293540.000