XS Max3D thứ 4 - Xổ số Max 3D Vietlott thứ 4

Xổ số 3 miền - KQXS - Kết quả xổ số 3 miền hôm nayXổ số 3 miền - KQXS - Kết quả xổ số 3 miền hôm nay

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 05-08-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 419 002 31 1tr
Nhì 010 680 596 776 48 350N
Ba 209 348 036 102 210N
646 913 958
KK 399 362 190 260 207 100N
766 811 351 379
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK181.000.000
G6Trùng 1 số G1270150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK270640.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 29-07-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 611 395 37 1tr
Nhì 214 122 743 071 64 350N
Ba 750 071 098 100 210N
764 079 572
KK 959 134 157 145 176 100N
611 670 793 963
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK581.000.000
G6Trùng 1 số G1237150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK263640.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 22-07-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 270 052 50 1tr
Nhì 266 941 477 963 95 350N
Ba 560 386 974 157 210N
213 346 775
KK 222 705 268 908 267 100N
286 612 210 223
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK255.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK501.000.000
G6Trùng 1 số G1321150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK347940.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 15-07-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 792 922 40 1tr
Nhì 971 335 608 278 47 350N
Ba 720 577 769 119 210N
328 046 303
KK 392 461 973 875 147 100N
477 427 072 656
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK131.000.000
G6Trùng 1 số G1255150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK276440.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 08-07-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 760 446 21 1tr
Nhì 194 255 391 500 86 350N
Ba 176 612 274 129 210N
102 833 472
KK 209 150 841 312 291 100N
426 537 792 685
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2240.000.000
G3Trùng 2 số G3710.000.000
G4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK321.000.000
G6Trùng 1 số G1223150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK330540.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 01-07-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 867 468 143 1tr
Nhì 058 839 975 104 72 350N
Ba 084 432 359 185 210N
396 777 646
KK 227 839 293 582 179 100N
080 553 281 429
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK221.000.000
G6Trùng 1 số G1416150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK290340.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 24-06-2020

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 4
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 956 510 61 1tr
Nhì 589 375 377 379 153 350N
Ba 556 742 431 204 210N
765 304 925
KK 026 835 637 004 149 100N
088 794 499 848
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2740.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK311.000.000
G6Trùng 1 số G1378150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK304240.000