XS Max3D thứ 2 - Xổ số Max 3D Vietlott thứ 2

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 17-05-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 727 916 86 1tr
Nhì 486 164 572 846 192 350N
Ba 175 470 490 257 210N
227 304 702
KK 152 263 425 473 0 100N
882 949 239 023
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 10-05-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 584 934 75 1tr
Nhì 496 835 875 293 132 350N
Ba 866 418 393 151 210N
512 718 197
KK 005 914 037 386 0 100N
419 192 404 919
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 03-05-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 872 096 147 1tr
Nhì 731 646 111 222 130 350N
Ba 025 587 407 316 210N
161 558 268
KK 079 179 918 485 316 100N
306 860 210 551
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2640.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK421.000.000
G6Trùng 1 số G1335150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK414240.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 26-04-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 337 470 47 1tr
Nhì 803 822 990 945 60 350N
Ba 800 105 649 97 210N
706 849 463
KK 615 726 886 641 548 100N
474 393 261 326
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2440.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK255.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK641.000.000
G6Trùng 1 số G1366150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK467040.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 19-04-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 990 222 55 1tr
Nhì 023 411 797 884 103 350N
Ba 730 225 867 175 210N
017 231 457
KK 145 548 367 835 253 100N
228 704 051 690
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G31610.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK551.000.000
G6Trùng 1 số G1393150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK401140.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 12-04-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 702 591 31 1tr
Nhì 679 636 743 853 111 350N
Ba 551 211 786 199 210N
668 012 977
KK 398 797 937 877 211 100N
459 441 004 709
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2540.000.000
G3Trùng 2 số G31710.000.000
G4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK601.000.000
G6Trùng 1 số G1374150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK487640.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 05-04-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 540 135 80 1tr
Nhì 610 460 190 641 58 350N
Ba 843 611 898 111 210N
918 450 043
KK 275 276 394 763 335 100N
013 743 035 222
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK441.000.000
G6Trùng 1 số G1632150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK411040.000