XS Max3D thứ 2 - Xổ số Max 3D Vietlott thứ 2

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 22-02-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 805 163 38 1tr
Nhì 768 786 770 143 125 350N
Ba 568 234 827 162 210N
854 857 354
KK 847 532 424 561 253 100N
799 559 214 021
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK301.000.000
G6Trùng 1 số G1439150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK423340.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 15-02-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 095 166 29 1tr
Nhì 269 559 878 538 94 350N
Ba 482 021 627 161 210N
652 507 829
KK 223 192 641 594 210 100N
317 441 309 398
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK45.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK521.000.000
G6Trùng 1 số G1376150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK423540.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 08-02-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 052 682 80 1tr
Nhì 610 959 737 453 123 350N
Ba 936 822 432 72 210N
570 396 893
KK 254 377 942 679 273 100N
935 711 658 548
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK301.000.000
G6Trùng 1 số G1494150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK432240.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 01-02-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 126 109 69 1tr
Nhì 618 551 173 392 147 350N
Ba 359 728 216 110 210N
026 096 149
KK 817 679 118 786 161 100N
156 301 546 088
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3410.000.000
G4Trùng 2 số G.KK275.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK521.000.000
G6Trùng 1 số G1533150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK435540.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 25-01-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 892 989 35 1tr
Nhì 212 240 511 777 87 350N
Ba 880 717 172 154 210N
149 716 984
KK 255 644 904 450 198 100N
056 158 624 406
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK291.000.000
G6Trùng 1 số G1322150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK409040.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 18-01-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 517 800 47 1tr
Nhì 294 134 107 286 130 350N
Ba 084 324 402 140 210N
857 444 250
KK 153 300 814 005 186 100N
371 740 946 629
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK281.000.000
G6Trùng 1 số G1401150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK401740.000

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 11-01-2021

XS Max 3D » KQXS Max3D thứ 2
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 160 868 96 1tr
Nhì 282 560 263 721 102 350N
Ba 321 373 412 165 210N
697 147 311
KK 278 960 229 593 181 100N
082 319 657 042
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G111.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3410.000.000
G4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK501.000.000
G6Trùng 1 số G1582150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK417840.000