Danh sách các cao thủ đánh con 97 ngày 05/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 97 ngày 05/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
27
27
27
21
48
84
24
34
21
48
27
77
69
96
79
97
2
68
68
97
55