Danh sách các cao thủ đánh con 96 ngày 05/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 96 ngày 05/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
96
51
16
96
51
16
40
41
42
43
45
65
67
68
69
64
2
27
27
27
21
48
84
24
34
21
48
27
77
69
96
79
97