Danh sách các cao thủ đánh con 95 ngày 05/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 95 ngày 05/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
88
23
32
23
32
55
55
59
95
89
98
99
88
23
32
29
2
81
93
39
59
59
95
93
85
83
81
59
93
85
83
81
59