Danh sách các cao thủ đánh con 90 ngày 14/01/2021

Các cao thủ đã chọn số 90 ngày 14/01/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
90
90
90