Danh sách các cao thủ đánh con 88 ngày 24/02/2021

Các cao thủ đã chọn số 88 ngày 24/02/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
11
32
58
85
00
11
22
22
44
55
66
88
55
88
00
00
00