Danh sách các cao thủ đánh con 88 ngày 08/04/2021

Các cao thủ đã chọn số 88 ngày 08/04/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
33
38
88
83
33
38
83
33
38
83
88
33
38
83
88
33