Danh sách các cao thủ đánh con 86 ngày 08/04/2021

Các cao thủ đã chọn số 86 ngày 08/04/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
71
63
08
93
68
86
39
99
45
49
94
14
41
19
91
69
2
64
65
67
25
52
53
86
36
08
50
38
68
63
80
55
83