Danh sách các cao thủ đánh con 85 ngày 14/01/2021

Các cao thủ đã chọn số 85 ngày 14/01/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
88
99
21
88
99
21
61
08
80
94
58
85
99
88
80
85
2
12
66
26
47
74
26
62
37
73
67
76
27
72
58
85
33