Danh sách các cao thủ đánh con 80 ngày 18/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 80 ngày 18/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
01
80
84
84
44
94
01
80
84
44
94
01
80
84
44
94
2
18
18
81
04
04
40
09
90
59
95
45
54
00
55
08
80