Danh sách các cao thủ đánh con 79 ngày 05/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 79 ngày 05/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
27
27
27
21
48
84
24
34
21
48
27
77
69
96
79
97
2
09
09
99
09
09
99
90
90
90
90
99
99
79
79
81
81