Danh sách các cao thủ đánh con 78 ngày 08/04/2021

Các cao thủ đã chọn số 78 ngày 08/04/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
24
42
36
56
78
89
26
63
22
21
67
89
45
33
04
40
2
38
55
78
62
67
62
60
61
63
64
65
66
68
69
45
54