Danh sách các cao thủ đánh con 74 ngày 08/04/2021

Các cao thủ đã chọn số 74 ngày 08/04/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
49
97
17
49
97
17
76
76
74
74
49
49
97
97
17
17
2
71
76
79
71
76
79
71
71
70
72
73
74
76
77
79
79