Danh sách các cao thủ đánh con 74 ngày 05/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 74 ngày 05/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
47
74
47
47
2
09
90
20
88
09
90
48
84
40
04
94
49
47
74
12
21