Danh sách các cao thủ đánh con 73 ngày 24/02/2021

Các cao thủ đã chọn số 73 ngày 24/02/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
63
60
41
28
82
48
84
79
28
82
48
84
79
73
73
79