Danh sách các cao thủ đánh con 72 ngày 05/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 72 ngày 05/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
84
46
64
46
64
23
32
45
54
68
86
27
72
36
63
87