Danh sách các cao thủ đánh con 67 ngày 05/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 67 ngày 05/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
96
51
16
96
51
16
40
41
42
43
45
65
67
68
69
64
2
92
04
67
50
53
35
05
00
22
44
66
77
88
99
80
55