Danh sách các cao thủ đánh con 65 ngày 05/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 65 ngày 05/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
96
51
16
96
51
16
40
41
42
43
45
65
67
68
69
64
2
87
65
38
88
87
65
38
83
88
38
83
38
83
88
38
83