Danh sách các cao thủ đánh con 62 ngày 24/02/2021

Các cao thủ đã chọn số 62 ngày 24/02/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
01
80
08
11
11
11
78
87
12
21
26
62
68
86
88
80