Danh sách các cao thủ đánh con 60 ngày 24/02/2021

Các cao thủ đã chọn số 60 ngày 24/02/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
63
60
41
28
82
48
84
79
28
82
48
84
79
73
73
79
2
60
13
17
88
08
18
28
38
48
58
68
78
88
98
88
33