Danh sách các cao thủ đánh con 58 ngày 24/02/2021

Các cao thủ đã chọn số 58 ngày 24/02/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
32
58
85
00
11
22
22
44
55
66
88
55
88
00
00
00
2
28
38
48
58
68
78
88
98
18
08
3
60
13
17
88
08
18
28
38
48
58
68
78
88
98
88
33