Danh sách các cao thủ đánh con 57 ngày 14/01/2021

Các cao thủ đã chọn số 57 ngày 14/01/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
57
57
75
18
03
30
68
86
57
75
18
81
03
30
25
53