Danh sách các cao thủ đánh con 55 ngày 14/01/2021

Các cao thủ đã chọn số 55 ngày 14/01/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
23
23
23
23
23
23
52
25
25
25
55
25
25
22
52
52