Danh sách các cao thủ đánh con 54 ngày 14/01/2021

Các cao thủ đã chọn số 54 ngày 14/01/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
33
18
81
18
08
49
35
53
56
65
36
63
78
87
54
45