Danh sách các cao thủ đánh con 53 ngày 24/02/2021

Các cao thủ đã chọn số 53 ngày 24/02/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
13
31
17
00
55
05
50
25
53
01
11
66
88
33
99
66