Danh sách các cao thủ đánh con 51 ngày 24/02/2021

Các cao thủ đã chọn số 51 ngày 24/02/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
13
19
91
15
51
66
00
11
22
33
44
99
55
66
77
88
2
24
24
22
51
51
95
95
95
95
95
95
51
51
51
51
51