Danh sách các cao thủ đánh con 51 ngày 14/01/2021

Các cao thủ đã chọn số 51 ngày 14/01/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
24
24
26
48
48
66
48
66
24
26
42
15
51
37
97
00
2
19
19
18
18
18
81
19
91
18
81
15
51
16
61
14
41