Danh sách các cao thủ đánh con 51 ngày 05/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 51 ngày 05/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
96
51
16
96
51
16
40
41
42
43
45
65
67
68
69
64
2
20
07
08
34
43
51
34
34