Danh sách các cao thủ đánh con 50 ngày 08/04/2021

Các cao thủ đã chọn số 50 ngày 08/04/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
64
65
67
25
52
53
86
36
08
50
38
68
63
80
55
83
2
90
46
54
93
39
05
50
05
39
93
44
55
09
90
54
45