Danh sách các cao thủ đánh con 49 ngày 14/01/2021

Các cao thủ đã chọn số 49 ngày 14/01/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
33
18
81
18
08
49
35
53
56
65
36
63
78
87
54
45
2
49
00
31
03
45
56
84
18
23
29
59
88
86
68
35
71
3
81
49
64