Danh sách các cao thủ đánh con 49 ngày 05/05/2021

Các cao thủ đã chọn số 49 ngày 05/05/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
20
88
77
28
35
53
77
00
54
49
46
11
88
57
58
36
2
09
90
20
88
09
90
48
84
40
04
94
49
47
74
12
21