Danh sách các cao thủ đánh con 48 ngày 14/01/2021

Các cao thủ đã chọn số 48 ngày 14/01/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
02
18
19
48
84
68
86
14
41
64
46
2
24
24
26
48
48
66
48
66
24
26
42
15
51
37
97
00