Danh sách các cao thủ đánh con 48 ngày 08/04/2021

Các cao thủ đã chọn số 48 ngày 08/04/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
70
70
07
85
85
58
18
81
28
82
38
83
48
84
58
85
2
22
77
81
48
96
46
60
62
79
92
36
63
92
56
48
64