Danh sách các cao thủ đánh con 46 ngày 14/01/2021

Các cao thủ đã chọn số 46 ngày 14/01/2021
STTTênNgô 1 sốST NgôChè 1 sốST chèDàn chè
1
61
69
96
61
61
16
16
61
26
62
36
63
46
64
56
65
2
02
18
19
48
84
68
86
14
41
64
46
3
52
18
81
06
16
26
36
46
56
66
76
86
96
46
86
06